Roots of Ethnolects; extended

Etnolecten, taalvariëteiten die van oorsprong verbonden zijn met bepaalde etnische groepen, zijn geworteld in substraat (de invloed van de oorspronkelijke taal van de etnische groep in kwestie, zoals bijv. het Turks of een dialect van het Arabisch), algemene processen van tweedetaalverwerving en de omringende inheemse dialecten. Zijn de eigenschappen die gedeeld worden door verschillende etnolecten van dezelfde talen terug te voeren op gemeenschappelijke eigenschappen van de substraattalen?

 Of zijn ze allereerst toe te schrijven aan universele eigenschappen van processen van tweedetaalverwerving? Welke eigenschappen van de omringende dialecten beginnen een tweede leven in etnolecten? Welke rol spelen etnolecten in het behoud en de ontwikkeling van de inheemse stadsdialecten waarop ze meestal ontstaan? Beheersen sprekers van etnolecten ook andere verschijningsvormen van de taal, zoals de standaardtaal? In hoeverre functioneert een etnolect als een stijl? Verbreidt een etnolect zich ook voorbij de eigen etnische groep? Dit project bouwt voort op data en methodes die ten grondslag liggen aan het Roots of Ethnolects-project en richt zich op enkele van de vele variabele verschijnselen die nog niet diepgaand onderzocht zijn.

Onderzoeker: Frans Hinskens