Wie is de trol?

In dit project wordt een game ontwikkeld waarmee middelbare scholieren en senioren leren hoe kunstmatige intelligentie werkt. Deelnemers krijgen de rol van moderator in een online discussie en kunnen daarbij de hulp inroepen van een computeralgoritme. Op die manier ontdekken ze de voor- en nadelen van kunstmatige intelligentie.

Met dit project willen we anticiperen op de toenemende rol die AI gaat spelen in de samenleving. Daarbij willen we de meest kwetsbare groepen, jongeren en ook senioren, weerbaar maken in een online samenleving. Het is in het belang van deze doelgroepen dat ze kennis hebben van AI, omdat het ook op een verkeerde manier ingezet kan worden, bijvoorbeeld door mensen op een verkeerde manier te beïnvloeden.

De eerste doelgroep die we willen bereiken zijn jongeren tussen de 15 en 20 jaar. De overheid wil jongeren aan de hand van burgerschapsonderwijs actiever betrekken bij het maatschappelijke debat. Met ons project willen we jongeren weerbaar maken in online discussies. Een tweede doelgroep die we willen bereiken zijn gepensioneerden (65+). Deze groep wordt steeds afhankelijker van digitale middelen voor het sociale contact. Maar als het gaat om digitale vaardigheden, hebben zij vaak een achterstand.

Positieve kant van AI

Het computerspel dat we ontwikkelen is een coöperatief spel, waarin we vooral ook de positieve kant van AI willen benadrukken. De automatische filters die op social media gebruikt worden leiden nogal eens tot ophef onder gebruikers: censuur! Mensen voelen zich regelmatig niet gehoord. Wij willen laten zien dat AI ook een toegevoegde waarde heeft, mits het op de juiste manier wordt ingezet.

De aanvragers, bestaande uit een groep AI-onderzoekers, wetenschapsjournalisten, docenten en een gameontwikkelaar, willen binnen dit project de volgende producten opleveren:

1. Een game waarin deelnemers in de huid kruipen van een moderator en reacties op een online discussie moeten beoordelen, waarbij ze zelf kiezen wanneer ze de hulp van AI inzetten. Deze game zal zowel op middelbare scholen als in bibliotheken ingezet worden.

2. Een serie dialoogavonden, speciaal voor de oudere doelgroep. Hierbij willen we deze doelgroep gezamenlijk meenemen in onderdelen van de game en in gesprek gaan over voor- en nadelen van AI. Hierin werken we samen met PraatProducties, die eerder dialogen organiseerden voor NEMO Kennislink.

3. Een serie van ca. 12 blogs, gepubliceerd op NEMO Kennislink, waarin de lezer meegenomen wordt in het onderzoek en de resultaten die verkregen worden aan de hand van de game.

Wie is de trol? is een wetenschapscommunicatieproject bij het NWO-project BETTER-MODS en sluit nauw aan bij het promotieonderzoek van Cedric Waterschoot. Hij ontwikkelt een automatische moderatietool voor online discussievoering, en maakt daarbij ook gebruik van de data die opgeleverd worden door de spelers van de game in dit project.

Looptijd: januari 2023 – januari 2025

Partners: Tilburg University, Universiteit Utrecht, NEMO Kennislink, Alliantie Digitaal Samenleven, Stichting Mediawijsheid, Basten Stokhuyzen, Sven Kruizinga, Cefas van Rossem.