skip to main content

Waren het Nederlands en het Duits vroeger één taal?

Ja, het Nederlands en het Duits komen voort uit een gemeenschappelijke voorvader, het West-Germaans. Het West-Germaans komt op zijn beurt weer voort uit het Oergermaans. Andere West-Germaanse talen zijn het Engels en het Fries. De laatste twee worden ook wel samengebracht onder de term Noordzeegermaans. Met name het Oudengels en Oudfries vertonen sterke overeenkomsten.

http://www.taalcanon.nl/vragen/wanneer-zijn-talen-familie-van-elkaar/

http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/germaans/

http://www.kennislink.nl/publicaties/toen-het-fries-nog-op-het-engels-leek

http://www.kennislink.nl/publicaties/het-fries-als-taalfamilie