In de media

Maart 2023: Items over regionale identiteit rondom verkiezingen

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 wordt gestemd voor het parlement van de provincie. Maar hoe zit dat eigenlijk met die provincies – in hoeverre hechten Nederlanders aan de regionale identiteit? En hoe kunnen provincies de band van mensen met de grond waarop ze leven op een positieve manier inzetten? Voor het antwoord op deze vragen en meer waren onderzoekers van het Meertens en NL-Lab – Irene Stengs, Leonie Cornips, Jos Swanenberg, Geertje Mak – de afgelopen periode veelvuldig in de media, bij o.a. NOS, Trouw, Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe, en meer.

In opiniestukken voor Trouw gingen Leonie Cornips en Geertje Mak in op hoe provincies de verbondenheid in de regio kunnen versterken. Zo pleit Leonie Cornips in haar stuk voor het ‘omarmen van meertaligheid’, vanuit de overtuiging dat talen de sleutel vormen naar verbondenheid, cultuur, handel en zelfs diplomatie. In haar artikel voor Trouw gaat Geertje Mak in op hoe provincies de band van mensen met de grond waarop ze leven op een positieve manier in kunnen zetten.

Toch hebben niet alle provincies dat ‘wij-gevoel’, in sommige provincies is dat sterker. In Dagblad van het Noorden legden Jos Swanenberg en Irene Stengs uit waarom.

Irene Stengs sprak verder met de NOS en RTV Drenthe over hoe de regionale identiteit de laatste decennia – vooral in de provincies aan de buitengrenzen van het land – een ontwikkeling heeft doorgemaakt. ‘In de jaren 80 zie je door de globalisering en de provinciale herindeling een sterker gevoel van verbondenheid met de regio. Dergelijke gevoelens komen altijd op in bepaalde situaties, waarin die eigenheid als het ware gemaakt wordt. Kijk naar de gaswinning in Groningen, je ziet hoe dat de Groningers met elkaar verbindt,’ aldus Stengs.