skip to main content

Aanstelling Inger Leemans als interim-directeur Meertens Instituut verlengd

De benoeming van Inger Leemans als directeur a.i. van het Meertens Instituut is met een jaar verlengd. Het verkennend onderzoek naar de wijze waarop de Humanities Cluster instituten verder kunnen samenwerken in hun onderzoek en organisatie vraagt wat meer tijd.

De oorspronkelijke benoeming liep op 1 april 2023 af. In de loop van 2023 wordt de vacature voor een nieuwe directeur uitgezet.

Cultuurhistoricus Inger Leemans is als onderzoeker van NL-Lab, een onderzoeksgroep opgezet vanuit het Meertens Instituut en het Huygens Instituut, verbonden aan het Humanities Cluster van de KNAW. Daarnaast is ze hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees hier een eerder interview met Inger Leemans naar aanleiding van haar aanstelling als interim directeur van het Meertens Instituut.

Nieuwsbericht verlenging interimschap op de KNAW-website, 21 maart 2023.