skip to main content

Emmie Hoebens ontvangt Christine Mohrmann Stipendium 2023

Emmie Hoebens, sinds 2018 als gastonderzoeker verbonden aan het Meertens, is een van de ontvangers van het Christine Mohrmann Stipendium 2023.

Deze beurs wordt jaarlijks uitgereikt door de Radboud Universiteit aan vrouwelijke promovendi, om ze aan te moedigen hun wetenschappelijke loopbaan voort te zetten na de voltooiing van hun proefschrift.

De ontvangers van het Christine Mohrmann Stipendium, met Emmie Hoebens als tweede van links. Bron: www.ru.nl

Hoebens wordt voor haar onderzoek vanuit het Meertens begeleid door taalvariatie-onderzoekers Frans Hinskens en Nicoline van der Sijs. In haar sociolinguïstische onderzoek richt Hoebens zich op een Mennonitische Ooltkolonia gemeenschap in het zuiden van Mexico. Doopsgezinde navolgers van de Friese ex-pastoor Menno Simons vluchtten in de zestiende eeuw uit Nederland en kwamen vier eeuwen later (1922) aan in Mexico. Wat is de rol van hun taal (Plautdietsch) in het voortbestaan van deze religieuze gemeenschap?

Uitgaande van Hymes’ Ethnography of Speaking wil Hoebens bijdragen aan de kennis van de sociale functies van een heritage taal in interactie met godsdienst en onderwijs. Met het stipendium wil zij meer inzicht in deze gemeenschappen in Mexico bevorderen, in samenwerking met onderzoeksinstellingen aldaar.

De uitreiking vindt op 28 maart 2023 plaats in de Aula van de Radboud Universiteit. Lees meer.