skip to main content

Toekenning eredoctoraat aan Birgit Meyer

Prof. dr. Birgit Meyer, voorzitter van de Wetenschapscommissie van het Meertens Instituut, is een van de zeven wetenschappers die dit jaar een eredoctoraat heeft ontvangen van de Universiteit Zürich. Het doctoraat is afgelopen 29 april tijdens de ‘Dies academicus’ uitgereikt.

Het eredoctoraat werd uitgereikt door de faculteit Theologie voor Meyers onderzoek naar de Afrikaanse pinksterbeweging, dat de diversiteit van het wereldwijde christendom laat zien. Volgens de faculteit heeft Meyer gezorgd voor talrijke impulsen om religie te onderzoeken in diverse uitdrukkingsvormen. ‘[Haar] wetenschappelijke oeuvre wordt niet alleen gekenmerkt door de reikwijdte en originaliteit van haar eigen onderzoek, maar ook door haar grote inzet voor postkoloniale, transcontinentale en interdisciplinaire samenwerking, wat tot uiting kwam in tal van conferentie-initiatieven en redacties.’

Birgit Meyer. Bron: Universiteit Zürich

Meyer is religiewetenschapper en antropoloog, en als hoogleraar religiewetenschap verbonden aan de Universiteit Utrecht. Sinds de jaren ’80 doet ze onderzoek naar religie in Ghana, met als belangrijkste aandachtspunten de opkomst en populariteit van de wereldwijde pinksterbeweging; religie, populaire cultuur en erfgoed; religie en media; religie en de openbare ruimte; religieuze beeldcultuur, de zintuigen en esthetiek. In 2015 kreeg Meyer de Prijs Akademiehoogleraren van de KNAW en de NWO Spinozapremie. 

Het eredoctoraat werd toegekend aan Meyer op 29 april 2023, tijdens de ‘Dies academicus 2023‘ van de Universiteit Zürich.

Meer over de toekenning van het eredoctoraat aan Meyer (website Universiteit Zürch, DE)
Biografie Birgit Meyer (website Universiteit Utrecht)