17 juni 2023

Boek en studie ‘Staat en Slavernij’

Op 15 juni 2023 verscheen Staat en Slavernij. Het boek roept de vertegenwoordigers van de Nederlandse staat in het herdenkingsjaar 2023 op om ruimte te maken voor voortgaande dialoog en de mogelijkheid van herstel. Markus Balkenhol is een van de auteurs.

In Staat en Slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen concluderen onderzoekers dat de Nederlandse staat doelbewust, langdurig en structureel betrokken was bij de koloniale slavernij in de Atlantische en Aziatische wereld. Het boek beschrijft hoe verschillende betrokkenen, zoals slaafgemaakten, bestuurders en ondernemers in de metropool en in de gekoloniseerde samenlevingen, hiermee omgingen. De gevolgen en doorwerkingen zijn in Nederland en wereldwijd nog altijd van invloed. 

Aan de hand van actuele kwesties bespreken ruim dertig auteurs de doorwerkingen van het slavernijverleden, slavernij als systeem in de negentiende en twintigste eeuw, de omvang ervan wereldwijd en de vorming van belangen bij slavernij en kolonialisme sinds de zestiende eeuw. Markus Balkenhol, antropoloog en onderzoeker bij het Meertens Instituut, droeg bij met een hoofdstuk over ‘Herdenkingen en doorwerkingen van de slavernij in Nederland’.

Een ‘confronterend en soms ronduit schokkend beeld’
Minister Hanke Bruins Slot nam het boek op donderdagmiddag 15 juni in ontvangst. Ze reageert dat de resultaten ‘een confronterend, en soms ronduit schokkend beeld’ geven over de betrokkenheid van de Nederlandse staat bij koloniale slavernij.

Het boek legt de basis voor een kennisagenda later dit jaar. De studie is onderdeel van een gezamenlijk project dat op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en de Universiteit van Curaçao (UoC).

Staat en Slavernij is uitgegeven bij Uitgeverij Athenaeum onder redactie van Rose Mary Allen, Esther Captain, Matthias van Rossum, Urwin Vyent, met medewerking van Myrthe Kraaijenoord en Eva Thiel.

Voor meer informatie over de studie en het boek, zie www.staatenslavernij.nl.