19 juni 2023

Barth-Misset Fonds kent subsidie toe voor instructievideo’s gericht op mens-koe interactie

Het Barth-Misset Fonds verleent vier innovatieve projecten financiële steun. Hieronder valt ook een project waarbij Leonie Cornips, taalkundige en onderzoeker naar koe-mens interacties, betrokken is.

De subsidie maakt het mogelijk voor de Vakbond voor dieren en Cow Signals om samen met Cornips lespakketten te ontwikkelen die veehouders ondersteunen in het beter opmerken van onbehagen en welbehagen bij hun koeien. Wetenschappelijk onderzoek van Cornips heeft tot nu toe geresulteerd in twaalf specifieke loeigeluiden die koeien maken. Cornips heeft deze opgenomen, beschreven en er betekenissen aan toegekend. De video’s worden onderdeel van de opleiding Dier in een Duurzame Samenleving van Hogeschool Inholland en beschikbaar gesteld aan andere opleidingen en boeren(organisaties).

Lees meer over de subsidie.

Beeld: Flickr.com (CC BY 2.0)