8 september 2023

Grote Europese beurs voor onderzoek naar duurzaamheid in Europese tuinbouwkassen

Onderzoeker dr. Rebeca Ibáñez Martín ontvangt een prestigieuze ERC Starting Grant voor haar onderzoeksproject VITALGREENHOUSE. Greenhouses as Vital Landscapes: Sustainability, Relationality, and the Future of Food.

Het project, dat een subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangt en vijf jaar zal duren, richt zich op duurzaamheidstransities in Europese tuinbouwkassen in relatie tot mobiliteit, in het bijzonder stromen van arbeidsmigranten, de circulatie van niet-menselijke entiteiten (als behulpzaam dan wel als een plaag) en technologische interventies en innovaties.

VITALGREENHOUSE stelt de vraag: op welke verschillende, tegenstrijdige manieren wordt het begrip duurzaamheid in de kassen opgevat en in de praktijk gebracht? Om deze vraag te beantwoorden maakt het project gebruik van een innovatieve combinatie van multisited etnography en more-than-human etnography, oftewel etnografisch onderzoek op meer dan één plek tegelijk, waarbij niet alleen mensen maar ook andere levende entiteiten worden bestudeerd.

Tuinbouwkassen als vitale landschappen
Het project trekt een vergelijking in hoe duurzaamheid wordt verbeeld en uitgedragen tussen twee Europese landen die bekend staan om hun industriële kassen, Nederland en Spanje. VITALGREENHOUSE verzet zich tegen het idee dat kassen ingeperkt en gecontroleerd zouden zijn, en conceptualiseert ze in plaats daarvan als ‘vitale landschappen’: levende plekken vol experiment, die transformeren en getransformeerd worden door hun omgeving.

Het project VITALGREENHOUSE haakt aan bij de doelstelling van het Meertens Instituut om onderzoek te doen niet alleen naar cultuur in Nederland, maar ook naar cultuur in ‘de wereld’ zoals gerelateerd aan Nederland, en sluit aan bij onderzoek naar klimaat en klimaatontwikkeling, specifiek de onderzoekslijn ‘Shifting relationships between humans and other-than-humans.’

De ERC-subsidie maakt de aanstelling mogelijk van een team van twee promovendi (4 jaar) en een postdoctoraal onderzoeker (4 jaar).

>> Volledige persbericht hier (EN) / Full press release here (EN) <<

Rebeca Ibáñez Martín is senior onderzoeker bij de afdeling etnologie van het Meertens Instituut, waar ze de thematische lijn over Anthropology of Food, Body and Wellbeing leidt. Haar academische carrière richt zich op onderwerpen met betrekking tot ecologische antropologie, zoals innovatieve infrastructuren voor afvalwater, menselijke- en-anders-dan-menselijke relaties in landbouwpraktijken, en metabolische relaties. Sinds mei 2023 is Rebeca verantwoordelijk voor de coördinatie van het nieuwe Environmental Humanities initiatief van het Humanities Cluster (HuC) aan de KNAW.

Twitter: @rebecaibanezm

Over de beurs en de Europese Onderzoeksraad (ERC)

De ERC Starting Grant is een beurs die wordt toegekend door de European Research Council (ERC), de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor excellent grensverleggend onderzoek. De ERC financiert creatieve onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden voor projecten in heel Europa. De ERC biedt vier kernsubsidieregelingen: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants en Synergy Grants.

Lees hier het volledige persbericht over Ibáñez Martíns ERC toekenning) (EN), en hier het algemene persbericht van de ERC.