skip to main content

Nieuw in de collectie: honderden dialectwoordenboeken

Wekelijks ontvangt het Meertens Instituut aanbiedingen van mensen die boeken of archiefmateriaal willen schenken aan onze bibliotheek. Soms is een schenking zo bijzonder, dat we hem graag onder de aandacht brengen.

Zo ontvingen we begin dit jaar een grote verzameling boeken over het Nederlandse taalgebied. We mochten alle titels van de schenker overnemen, want: “van de databanken die uw instituut beheert, heb ik de afgelopen jaren veelvuldig gebruik gemaakt, dus voor wat hoort wat.”

Dankzij deze schenking is de collectie verrijkt met honderden dialectwoordenboeken van plaatsen en streken overal in Nederland en daarnaast met thematische woordenboeken en boeken met spreuken en zegswijzen, in veel gevallen eveneens in dialect.

Alle titels zijn inmiddels beschreven en te vinden in de bibliotheekcatalogus.

Tekst & beeld: Lidy Jansen