skip to main content

The Meertens Institute, established in 1926, has been a research institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1952. We study the diversity in language and culture in the Netherlands.

Featured (in Dutch)

30-09-2022
De ‘animal turn’ in de taalkunde

Eind augustus 2022 nam Antal van den Bosch afscheid als directeur van het Meertens Instituut. Onder zijn leiding zijn mooie projecten tot stand gekomen. Collega’s van het Meertens Instituut blikken terug op dit onderzoek in een korte reeks artikelen bij online tijdschrift Neerlandistiek.

(meer…)
30-06-2022
‘Het leven is één grote pelgrimstocht’

Ruim zeshonderdvijftig bedevaartsplaatsen zijn te vinden in de Bedevaartsbank, die in 2006 online kwam. In mei 2022 hebben het Meertens Instituut en het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen de handen ineengeslagen om de database gezamenlijk te onderhouden. We blikken terug op de totstandkoming van deze populaire database met geestelijk vader Peter Jan Margry.

(meer…)
26-05-2022
Van Fries in Europa tot Zeeuws-Vlaams in Brazilië. De veelzijdigheid van Gertjan Postma

Op 20 mei organiseerde het Meertens Instituut een afscheidssymposium voor Gertjan Postma, die afgelopen december met pensioen ging. Postma had een bijzondere loopbaan: hij studeerde natuurkunde en specialiseerde zich in de kernfysica, maar koos uiteindelijk toch voor de taalkunde. Hij deed onderzoek naar syntactische verschijnselen in talen zoals Middelnederlands, Fries en Portugees. Bovendien deed hij veldwerk in Brazilië naar het Nederlands en het Pommers.

(meer…)
29-04-2022
Hoe kun je geuren vangen in een database?

In het onderzoek naar zintuigelijke ervaringen is reuk een ondergeschoven kindje. Binnen het Odeuropa-project ontwikkelt men een model en database om te beschrijven hoe wij geuren ervaren.

(meer…)
31-03-2022
‘Jongeren kunnen goed jongleren met taal’

Is het erg dat het dialect onder druk staat? Welke taalvarianten spreken jongeren? Het zijn enkele vragen die Jos Swanenberg wil beantwoorden in zijn onderzoek. Hij werkt sinds kort aan het Meertens Instituut, en is tevens hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan Tilburg University.

(meer…)
28-02-2022
‘Veel jongeren kennen dezelfde straattaalwoorden’

Khalid Mourigh is gespecialiseerd in straattaal, de taalvariant die sinds de jaren 90 populair is onder jongeren in de multi-etnische steden in Nederland. Sinds kort werkt hij aan het Meertens Instituut. De afgelopen jaren onderzocht hij het Marokkaans Nederlands in Gouda en schreef hij een boek over zijn opa, om een stem te geven aan de eerste generatie Marokkaanse migranten.

(meer…)

News (in Dutch)

29-09-2022
Sophie Elpers benoemd als bijzonder hoogleraar Immaterieel erfgoed en etnologie aan Universiteit van Antwerpen

Op 1 september 2022 is Sophie Elpers benoemd als bijzonder hoogleraar Immaterieel erfgoed en etnologie aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit van Antwerpen.

(meer…)
29-09-2022
Tentoonstelling ‘Ruud de Wild, songbook. Reis langs de mooiste Nederlandse liedboeken’ van start

Op 1 oktober 2022 opent de tentoonstelling ‘Ruud de Wild, songbook. Reis langs de mooiste Nederlandse liedboeken’ bij het Huis van het boek in Den Haag. Radiomaker en kunstenaar Ruud de Wild neemt de bezoeker mee langs de mooiste Nederlandse liederen en liedboeken. De tentoonstelling is mede tot stand gekomen door het Meertens Instituut.

(meer…)
27-09-2022
Prof.dr. Inger Leemans benoemd als interim-directeur Meertens Instituut

Cultuurhistoricus prof. dr. Inger Leemans (51) wordt per 1 oktober 2022 voor zes maanden interim-directeur van het Meertens Instituut van de KNAW. Ze is al als hoofd van de onderzoeksgroep NL-Lab verbonden aan het Humanities Cluster van de KNAW. Daarnaast is ze hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van het KNAW-genootschap. Ze volgt Antal van den Bosch op, die vanaf 2017 directeur van het Meertens Instituut was.

(meer…)

Media

30-09-2022
September 2022: Emma, Julia, Levi of XAE-A12?

Welke naam mag je wel en welke mag je niet aan je kind geven? Welke vrijheden hebben wij in Nederland met betrekking tot het kiezen van een naam, en hoe verschilt dat van andere landen? Waarom mag je in Nederland geen cijfers in een naam verwerken en in Amerika, bijvoorbeeld, wel? Welke namen zijn enkele jaren in de mode en waarom?

(meer…)
30-09-2022
September 2022: Waarom streektalen en dialecten niet mogen verdwijnen

Jos Swanenberg, onderzoeker variatielinguïstiek bij het Meertens Instituut, maakt zich hard voor het behoud van streektalen en dialecten samen met Veronique de Tier, die voorzitter is van de Stichting Nederlandse Dialecten en onderzoeker taalkunde bij het Instituut voor de Nederlandse taal. Talen – ook streektalen – bevatten onze geschiedenis en identiteit en maken deel uit van ons cultureel erfgoed.

(meer…)
30-09-2022
September 2022: Dialect overdrijven goed of slecht voor het behoud?

Brabantse jongeren zijn trots op hun dialect, alleen weten ze niet meer precies hoe ze het moeten spreken. Om hun dialect extra Brabants te laten klinken, overdrijven ze dialectkenmerken en maken ze grammaticale fouten, maar ze creëren ook nieuwe vormen. Zijn deze fouten slecht voor het behoud van het dialect? Of duiden ze juist op een opleving van het dialect?

(meer…)
Research
Our research projects
Datasets
Our datasets
Publications
Our publication

Events (in Dutch)

Prof. dr. Peter Jan Margry sprak op 3 april 2014 zijn oratie uit aan de Universiteit van Amsterdam
29-09-2022
24 november 2022: Symposium en rede ter gelegenheid van afscheid Peter Jan Margry – ‘Visionary Words and Worlds’

Over ruim twee maanden gaat prof.dr. Peter Jan Margry met pensioen, zowel bij het Meertens Instituut als bij de Universiteit van Amsterdam (vakgroep Cultuurwetenschappen). Iedereen is van harte welkom bij zijn afscheidscollege ‘Visionaire Woorden en Werelden’ in de UvA-aula (Lutherse kerk a/h Spui) op donderdag 24 november om 17:00 uur, met na afloop receptie. Voor dit afscheidscollege is geen reservering nodig, iedereen kan zo de aula binnenlopen.

(meer…)
23-09-2022
18 november 2022: Taal en Tongval 2022

Op vrijdag 18 november 2022 vindt het Taal en Tongval Colloquium plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18 in Gent. Het thema is ‘Micro- en macrovariatie: Verschillende visies in onderzoek naar taalvariatie en taalverandering’. Het colloquium wordt mede-georganiseerd en gepresenteerd door taalonderzoekers van het Meertens Instituut.

(meer…)
23-09-2022
21 oktober 2022: Naamkundedag

We zijn blij dat het weer mogelijk is om naamkundigen in Nederland en Vlaanderen uit te nodigen om elkaar te ontmoeten en lezingen bij te wonen die de veelzijdigheid van het vakgebied weerspiegelen. Wees van harte welkom op het Meertens Instituut in Amsterdam.

(meer…)