Broekhuis, dr. H. (Hans)

Onderzoeker linguïstiek en taalvariatie
E-mail:
hans.broekhuis@meertens.knaw.nl
Telefoon:
020 4628 557

Biografie

Hans Broekhuis is onderzoeker linguïstiek en taalvariatie bij het Meertens Instituut. Zijn interesse in taalkunde is breed, maar zijn specialisme is syntaxis, ofwel zinsleer. Het meeste van zijn theoretische werk is geweid aan grammatica van het Nederlands en andere Germaanse talen en is geschreven binnen het kader van de generatieve taalkunde (minimalistisch programma en Optimaliteitstheorie). Broekhuis is samensteller en schrijver van de omvangrijke, Engelstalige publicatiereeks Syntax of Dutch, waarvan acht delen verschenen bij Amsterdam University Press in de periode 2012-2019. Dit werk is ook te raadplegen in open-accesspublicaties op OAPEN.org en vormt een sectie van het online platform voor wetenschappelijke grammatica Taalportaal (taalportaal.org). Broekhuis werkt op dit moment aan een herziene en uitgebreide uitgave van de Syntax of Dutch, die naar verwachting verschijnt in 2025-2026.

Publicaties

2023

2022

Broekhuis, H. (2022). VO or OV: V to v or not to v. Linguistic Variation, 23(2), 343-378. https://doi.org/10.1075/lv.22005.bro

2021

Schermer, I. & Broekhuis, H. (2021). De constructie ‘Twee typen subject’. Nederlandse Taalkunde, 26(3), 400-411. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2021.3.004.SCHE

2020

2019

2018

Broekhuis, H. (2018). The syntax of Dutch gapping. Linguistics in the Netherlands, 35(1), 19-33. https://doi.org/10.1075/avt.00002.bro

2016

van der Wouden, T. Audring, J. Bennis, H. J. Beukema, F. Booij, G. E. Broekhuis, H. Corver, N. Cremers, C. Dernison, R. den Dikken, M. Dyk, S. Gussenhoven, C. de Haan, G. van Heuven, V. Hoekstra, E. Hoekstra, J. Hoogeveen, B. de Jong, G. A. Keizer, E.... Weening, J. G. (2016). Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans). Nederlandse Taalkunde, 21(1), 157. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2016.1.WOUD
Broekhuis, H. (2016). The syntax of Dutch: The data set. Nederlandse Taalkunde, 21(2), 297-327.
Broekhuis, H. (2016). Word order in the Dutch middle field: Thirty years after Verhagen’s thesis. Nederlandse Taalkunde, 21(3), 409-418.

2014

Broekhuis, H. & Verkuyl, H. J. (2014). Binary tense and modality. Natural Language & Linguistic Theory, 32(3), 973-1009.

2013

Verkuyl, H. J. & Broekhuis, H. (2013). Temporaliteit en modaliteit. Nederlandse Taalkunde, 18(3), 306-323.
Verkuyl, H. J. & Broekhuis, H. (2013). Temporaliteit én modaliteit: een repliek. Nederlandse Taalkunde, 339-345.
Broekhuis, H. (2013). The syntactic analysis of the Dutch absentive construction. Nederlandse Taalkunde, 18(1), 87-97.

2012

Broekhuis, H. & Cornips, L. (2012). The verb krijgen ‘to get’ as an undative verb. Linguistics, 50(6), 1205-1249. https://doi.org/10.1515/ling-2012-0039

2011

Broekhuis, H. (2011). A typology of clause structure. Linguistic Variation Yearbook, 10, 1-31.

2010

Broekhuis, H. & Klooster, W. G. (2010). Merge and Move as costly operations. Revista Virtual de Estudos da Linguagem, 8(4), 155-182. http://www.revel.inf.br/

2009

Broekhuis, H. & Hegedűs, V. (2009). Predicate movement. Lingua, 119, 531-564. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2007.11.003
Broekhuis, H. & Vanden Wyngaerd, G. (2009). Scrambling als object shift-Reactie op Broekhuis-Verweer tegen Guido Vanden Wyngaerds bezwaren. Nederlandse Taalkunde, 14(2), 201-230.

2007

Broekhuis, H. (2007). Does Defective Intervention Exist? Linguistics in the Netherlands, 24, 49-61. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/avt
Broekhuis, H. (2007). Object shift and subject shift. Journal of Comparative Germanic Linguistics, 10(2), 109-141.
Broekhuis, H. (2007). Worstelen met het voorzetselvoorwerp: opmerkingen bij Ina Schermer-Vermeers. Nederlandse Taalkunde, 12, 351-358.

2006

Broekhuis, H. (2006). The universal base hypothesis: VO or OV? Linguistics in the Netherlands, 23, 28-39. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/avt/

2005

Broekhuis, H. (2005). Generatieve syntaxis. De balans tussen eenvoud en complexiteit. Nederlandse Taalkunde, 10, 223-245.
Broekhuis, H. (2005). Locative Inversion in English. Linguistics in the Netherlands, 22, 49-60. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/avt/

2004

Broekhuis, H. (2004). Het voorzetselvoorwerp. Nederlandse Taalkunde, 9, 31-97.

2001

Broekhuis, H. (2001). Hoeveel syntaxis zit er in het lexicon. Nederlandse Taalkunde, 6, 3-21.
Broekhuis, H. & van Riemsdijk, H. (2001). Naschrift bij het besprekingsartikel van Sjef Barbiers. Nederlandse Taalkunde, 6, 149-153.

2000

Broekhuis, H. (2000). Against Feature Strength: the Case of Scandinavian Object Shift. Natural Language & Linguistic Theory, 18, 673-732.

1999

Broekhuis, H. (1999). Theoretische aspecten van de generatieve grammatica I: de condities op de operatie Move/Attract. Gramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap, 7, 3-23.
Broekhuis, H. (1999). Theoretische aspecten van de generatieve grammatica II: Lichte werkwoorden: het werkwoord als samenstelling. Gramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap, 7, 89-116.

1998

Broekhuis, H. (1998). Een grammatica voor taalkundigen: A Modern Grammar of Dutch. Nederlandse Taalkunde, 3, 282-290.

1997

Broekhuis, H. (1997). Recente ontwikkelingen in de generatieve syntaxis I: het minimalistische programma. Gramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap, 6, 13-39.
Broekhuis, H. (1997). Recente ontwikkelingen in de generatieve syntaxis III: het Derivatie-en-Evaluatie-model. Gramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap, 6, 219-242.
Broekhuis, H. (1997). Recente ontwikkelingen in de generatieve syntaxis II: Optimaliteitstheorie. Gramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap, 6, 129-150.
Broekhuis, H. (1997). Twee typen subject. Nederlandse Taalkunde, 35-51.

1996

Broekhuis, H. & Strang, A. (1996). De partitieve genitiefconstructie. Nederlandse Taalkunde, 1, 221-238.

1995

Broekhuis, H. (1995). A note on heads and the linear correspondence axiom. HIL-Manuscripts, 3(1), 62-68.
Broekhuis, H. (1995). De predikatieve toevoeging. De Nieuwe Taalgids, 88(6), 534-543.
Broekhuis, H. den Besten, H. Rutten, J. & Hoekstra, K. (1995). Infinitival complementation: on remnant extraposition. The Linguistic Review, 93-122.

1994

Broekhuis, H. & Cornips, L. (1994). Undative constructions. Linguistics, 32(2), 173-189. https://doi.org/10.1515/ling.1994.32.2.173

1993

Broekhuis, H. & den Dikken, M. (1993). Chomsky's minimalistische programma. TABU, 219-252.
Broekhuis, H. & den Dikken, M. (1993). Locality in minimalist syntax. HIL-Manuscripts, 1(3), 1-16.
Broekhuis, H. (1993). Some remarks on weak crossover. HIL-Manuscripts, 1(1), 42-53.

1992

1991

Broekhuis, H. (1991). Chain-government. The Linguistic Review, 6, 297-374.

1990

Broekhuis, H. & Hoekstra, K. (1990). Verb Raising, Extrapositie en controle. TABU, 20, 153-174.

1989

Broekhuis, H. & den Besten, H. (1989). Woordvolgorde in de werkwoordelijke eindreeks. GLOT, 12, 79-137.

1988

Broekhuis, H. (1988). Small Clause PP's en binding. GLOT, 11, 243-280.

2022

Broekhuis, H. (2023). Object shift and object scrambling in Germanic. In Oxford Research Encyclopedia, Linguistics https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199384655.013.977

2021

Broekhuis, H. (2021). The rise of the periphrastic perfect tense in the continental West Germanic languages. In K. M. Eide, & M. Fryd (Eds.), The perfect volume: Papers on the perfect (pp. 261-289). (Studies in Language Companion; Vol. 217). John Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/slcs.217.11bro

2020

Broekhuis, H. (2020). The unification of object shift and object scrambling. In M. T. Putnam, & B. R. Page (Eds.), The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics (pp. 413-35). (Cambridge Handbooks in Language and Linguistics). Cambridge University Press.

2019

Broekhuis, H. (2019). The Haegeman test: A′-movement in the middle field. In M. Bağrıaçık, A. Breitbarth, & K. De Clercq (Eds.), Mapping Linguistic Data: Essays in honour of Liliane Haegeman (pp. 60-67). https://www.haegeman.ugent.be/wp-content/uploads/2019/07/HaegemanFestschrift_pdf8July2019.pdf

2017

Broekhuis, H. (2017). Come here and/or I'll kiss you. In N. LaCara, K. Moulton, & A-M. Tessier (Eds.), A Schrift to Fest Kyle Johnson (Vol. 1, pp. 91-98). Linguistics Open Access Publications.
Broekhuis, H. & Corver, N. (2017). The expressive 'en maar'-construction. In H. Reckmann, L. L. S. Cheng, M. Hijzelendoorn, & R. Sybesma (Eds.), Crossroads semantics: Computation, experiment and grammar (pp. 305-325). John Benjamins Publishing.

2016

Broekhuis, H. (2016). Feature inheritance versus extended projections. In G. Legendre, M. T. Putnam, H. De Swart, & E. Zaroukian (Eds.), Optimality-theoretic syntax, semantics, and pragmatics: From uni- to bidirection optimization (pp. 136-157). (Oxford Studies in Theoretical Linguistics). Oxford University Press.

2014

Broekhuis, H. (2014). Dubbel-voorzetselobjectconstructies? In F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde, & S. Verbrugge (Eds.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der Horst (pp. 103-113). Leuven University Press.
Broekhuis, H. & Cornips, L. (2014). Jan heeft de fiets gestolen, maar is toch geen dief! In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over taal en cultuur (pp. 47-53). Amsterdam University Press.

2013

Broekhuis, H. (2013). Derivations and evaluations. In H. Broekhuis, & R. Vogel (Eds.), Linguistic Derivations and Filtering. Minimalism and Optimality Theory (pp. 30-53). (Advances in Optimality Theory). Equinox Publishing Ltd.
Broekhuis, H. & Vogel, R. (2013). Introduction. In H. Broekhuis, & R. Vogel (Eds.), Linguistic Derivations and Filtering. Minimalism and Optimality Theory (pp. 1-28). (Advances in Optimality Theory). Equinox Publishing Ltd.
Broekhuis, H. & Woolford, E. (2013). Minimalism and Optimality Theory. In M. den Dikken (Ed.), The Cambridge handbook of generative syntax (pp. 122-161). (Cambridge handbooks in language and linguistics). Cambridge University Press.

2010

Broekhuis, H. & Vogel, R. (2010). Crash-proof syntax and filters. In M. T. Putnam (Ed.), Exploring crash-proof grammars (Vol. 3, pp. 245-267). (Language Faculty and Beyond). John Benjamins Publishing.

2009

Broekhuis, H. (2009). Holmberg's Generalization. Blocking and push up. In A. Alexiadou, J. Hankamer, T. McFadden, J. Nuger, & F. Schäfer (Eds.), Advances in Comparative Germanic Syntax (Vol. 141, pp. 219-245). (Linguistik Aktuell/Linguistics Today). John Benjamins Publishing.

2006

Broekhuis, H. (2006). Derivations (MP) and Evaluations (OT). In H. Broekhuis, & R. Vogel (Eds.), Optimality Theory and Minimalism: a Possible Convergence? (pp. 137-193). University of Potsdam. https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/index/index/docId/1107

2005

Broekhuis, H. (2005). Extraction from subjects: Some remarks on Chomsky’s ‘On phases’. In H. Broekhuis, N. Corver, R. Huybregts, U. Kleinhenz, & J. Koster (Eds.), Organizing Grammar. Linguistic Studies in Honor of Henk van Riemsdijk (Vol. 86). (Studies in Generative Grammar). De Gruyter Mouton. http://www.degruyter.com/view/product/62051?rskey=3GUtIv&result=2&q=broekhuis

2003

Broekhuis, H. (2003). Object shift and subject shift. In J. Koster, & H. van Riemsdijk (Eds.), Germania et alia: A linguistic webschrift for Hans den Besten http://odur.let.rug.nl/~koster/DenBesten/contents.htm
Broekhuis, H. & Migdalski, K. (2003). Participle fronting in Bulgarian. In P. Fikkert, & L. C. (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2003 (pp. 1-12). John Benjamins Publishing. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/avt/2003/00000020/00000001

2002

Broekhuis, H. (2002). Voornaamwoorden: mag het wat helderder en makkelijker. In J. Stroop (Ed.), In verband met Jan Luif Universiteit van Amsterdam.

2001

Broekhuis, H. (2001). On Merge and Move/Attract. In M. van Oostendorp, & E. Anagnostopoulou (Eds.), Progress in Grammar. Articles at the 20th Anniversary of the Comparison of Grammatical Models Group in Tilburg http://www.meertens.knaw.nl/books/progressingrammar

2000

Broekhuis, H. (2000). Het gebruik van negatie in de taalwetenschap. In H. den Besten, E. Elffers, & J. Luif (Eds.), Samengevoegde woorden voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar (pp. 23-32). Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde UvA.
Broekhuis, H. (2000). The Minimalist Program and Optimality Theory: Derivations and Evaluation. In J. Dekkers, F. van de Leeuw, & J. van de Weijer (Eds.), Optimality Theory: Phonology, Syntax and Acquisition (pp. 386-422). Oxford University Press.

1998

Broekhuis, H. (1998). Against Feature Strength. In R. van Bezooijen, & R. Kager (Eds.), Linguistics in the Netherlands 1998 (pp. 53-64). John Benjamins Publishing. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/avt/1998/00000015/00000001
Broekhuis, H. (1998). A note on the notion of internal argument. In S. Barbiers, J. Rooryck, & J. van de Weijer (Eds.), Small Words in the Big Picture. Squibs for Hans Bennis (pp. 13-17). Holland Institute of Generative Linguistics.
Broekhuis, H. & Klooster, W. (1998). Zinsnegatie en de notie numeratie: negatieve woorden en negatief polaire uitdrukkingen. In W. Klooster, H. Broekhuis, E. Elffers-van Ketel, & J. Stroop (Eds.), Eerste Amsterdams Colloquium Nederlandse Taalkunde (pp. 1-22). Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde UvA.

1997

Broekhuis, H. (1997). Attributief en predikatief gebruikte deelwoorden. In E. Elffer-van Ketel, J. van der Horst, & W. K. (Eds.), Grammaticaal Spektakel (pp. 23-35). University of Amsterdam.
Broekhuis, H. (1997). Causative constructions: the realization of the causee. In J. Coerts, & H. de Hoop (Eds.), Linguistic in The Netherlands 1997 (pp. 1-12). John Benjamins Publishing.

1996

Broekhuis, H. Cornips, L. & de Wind, M. (1996). Inalienable possession in locational constructions. An apparent problem. In C. Cremers, & M. den Dikken (Eds.), Linguistics in the Netherlands 1996 (pp. 37-48)
Broekhuis, H. (1996). On heads and the linear correspondence axiom. In C. Cremers, & M. den Dikken (Eds.), Linguistics in the Netherlands 1996 (pp. 25-36). John Benjamins Publishing. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/avt/1996/00000013/00000001

1995

Broekhuis, H. & van Dijk, K. (1995). The syntactic function of the auxiliaries of time. In M. Den Dikken, & K. Hengeveld (Eds.), Linguistics in The Netherlands 1995 (pp. 37-48). John Benjamins Publishing.

1992

Broekhuis, H. (1992). The configurational condition on government. Some evidence from control theory. In S. Barbiers, M. den Dikken, & C. Levelt (Eds.), LCJL 3 Proceedings. Leiden Conference for Junior Linguists (pp. 29-41).

2018

2017

Broekhuis, H. & Corver, N. (2017). 3.3.1.2. Dative alternation with naar-phrases (goals). (Taalportaal).

2019

Broekhuis, H. & Corver, N. (2019). Syntax of Dutch: Coordination and Ellipsis. (Comprehensive Grammar Resources). Amsterdam University Press. http://oapen.org/search?identifier=1004111;keyword=broekhuis

2016

Broekhuis, H. & Corver, N. (2016). Syntax of Dutch: Verbs and Verb Phrases, volume 3. (Comprehensive Grammar Recources). Amsterdam University Press. http://oapen.org/search?identifier=614910;keyword=broekhuis

2015

Broekhuis, H. Corver, N. & Vos, R. (2015). Syntax of Dutch: Verbs and Verb Phrases, Volume 1. (Comprehensive Grammar Resources). Amsterdam University Press. http://oapen.org/search?identifier=555850
Broekhuis, H. & Corver, N. (2015). Syntax of Dutch: Verbs and Verb phrases, Volume 2. (Comprehensive Grammar Resources). Amsterdam University Press. http://oapen.org/search?identifier=555749

2013

Broekhuis, H. (2013). Syntax of Dutch: Adpositions and Adpositional Phrases. (Comprehensive Grammar Resources). Amsterdam University Press. http://www.oapen.org/download?type=document&docid=462289
Broekhuis, H. (2013). Syntax of Dutch. Adjectives and Adjective Phrases. (Comprehensive Grammar Resources). Amsterdam University Press. http://oapen.org/download?type=document&docid=444644

2012

Broekhuis, H. & Keizer, M. E. (2012). Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases Volume 1. (Comprehensive Grammar Resources). Amsterdam University Press. http://oapen.org/download?type=document&docid=431436
Broekhuis, H. & den Dikken, M. (2012). Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases Volume 2. (Comprehensive Grammar Resources). Amsterdam University Press. http://oapen.org/download?type=document&docid=431435

2008

2020

Broekhuis, H. Colleman, T. & van der Wouden, T. (Eds.) (2020). Dag van de Nederlandse Zinbouw 12: Corpuslinguïstiek en Nederlandse Zinsbouw. Nederlandse Taalkunde, 25(1).

2019

Broekhuis, H. (Ed.), Colleman, T. Van de Velde, F. & de Vries, M. (2019). Dag van de Nederlandse Zinbouw 11: De Nederlandse zinsbouw en dialectologie/stilistiek. Nederlandse Taalkunde, 24(1).

2017

2016

2014

Broekhuis, H. (Ed.), Coussé, E. (Guest ed.), de Sutter, G. (Guest ed.), Van de Velde, F. (Guest ed.), & de Vries, M. (Guest ed.) (2014). Dag van de Nederlandse Zinsbouw: Gastredactie van de discussies "Voorzetselvoorwerp", "Directionele PP's" en "Modalen". Nederlandse Taalkunde, 19(2). http://www.ingentaconnect.com/content/aup/nt/2014/00000019/00000002

2013

Broekhuis, H. (Ed.), Coussé, E. (Guest ed.), Koeneman, O. N. C. J. (Guest ed.), Lestrade, S. (Guest ed.), de Sutter, G. (Guest ed.), van de Velde, F. (Guest ed.), & de Vries, M. (Guest ed.) (2013). Dag van de Nederlandse Zinsbouw: Gastredactie van de discussie "Binding". Nederlandse Taalkunde, 18(2). http://www.ingentaconnect.com/content/aup/nt/2013/00000018/00000002
Broekhuis, H. (Ed.), Coussé, E. (Guest ed.), Koeneman, O. N. C. J. (Guest ed.), Lestrade, S. (Guest ed.), de Sutter, G. (Guest ed.), van de Velde, F. (Guest ed.), & de Vries, M. (Guest ed.) (2013). Dag van de Nederlandse Zinsbouw: Gastredactie van de discussies "Imperatieven" en "Temporaliteit en Modaliteit". Nederlandse Taalkunde, 18(3). http://www.ingentaconnect.com/content/aup/nt/2013/00000018/00000003
Broekhuis, H. & Vogel, R. (Eds.) (2013). Linguistic Derivations and Filtering. Minimalism and Optimality Theory. (Advances in Optimality Theory). Equinox Publishing Ltd. https://www.equinoxpub.com/equinox/books/showbook.asp?bkid=495

2012

Broekhuis, H. (Ed.), Coussé, E. (Guest ed.), Koeneman, O. N. C. J. (Guest ed.), Evers-Vermeul, J. (Guest ed.), de Sutter, G. (Guest ed.), van de Velde, F. (Guest ed.), & de Vries, M. (Guest ed.) (2012). Dag van de Nederlandse Zinsbouw: Gastredactie van de discussies "Ditransitieven" en "Jespersencyclus". Nederlandse Taalkunde, 17(3). http://www.ingentaconnect.com/content/aup/nt/2012/00000017/00000003

2010

Broekhuis, H. (Ed.), Evers-Vermeul, J. (Guest ed.), Koeneman, O. (Guest ed.), & de Sutter, G. (Guest ed.) (2010). Dag van de Nederlandse Zinsbouw: Gastredactie van de discussie "De linkerperiferie". Nederlandse Taalkunde, 15(2/3), 148-215; 284-314. http://www.ingentaconnect.com/content/aup/nt/2010/00000015/00000002

2009

Broekhuis, H. (Ed.), Koeneman, O. (Guest ed.), & de Sutter, G. (2009). Dag van de Nederlandse Zinsbouw: Gastredactie voor de discussie "Middenveld van de zin". Nederlandse Taalkunde, 14(2/3). http://www.ingentaconnect.com/content/aup/nt/2009/00000014/00000002
Broekhuis, H. & Vogel, R. (Eds.) (2009). Optimality Theory and Minimalism: Interface Theories. (Linguistics in Potsdam). Universitätsverlag Potsdam. http://www.ling.uni-potsdam.de/lip/

2006

Broekhuis, H. & Vogel, R. (Eds.) (2006). Optimality Theory and Minimalism: A possible convergence? (Linguistics in Potsdam). Universitätsverlag Potsdam. http://www.ling.uni-potsdam.de/lip/

2005

Broekhuis, H. Corver, N. Huybregts, R. Kleinhenz, U. & Koster, J. (Eds.) (2005). Organizing Grammar. Linguistic Studies in Honor of Henk van Riemsdijk. (Studies in Generative Grammar). De Gruyter Mouton. http://www.degruyter.com/view/product/62051?rskey=3GUtIv&result=2&q=broekhuis

2002

Broekhuis, H. & Fikkert, P. (Eds.) (2002). Linguistics in the Netherlands 2002. John Benjamins Publishing. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/avt/2002/00000019/00000001

2001

Broekhuis, H. & van der Wouden, T. (Eds.) (2001). Linguistics in the Netherlands 2001. John Benjamins Publishing. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/avt/2001/00000018/00000001

1998

Broekhuis, H. Klooster, W. Elffers-van Ketel, E. & Stroop, J. (Eds.) (1998). Eerste Amsterdams Colloquium Nederlandse Taalkunde. Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde UvA.

1992

Broekhuis, H. (1992). Chain-government: Issues in Dutch Syntax. [PhD thesis, University of Amsterdam]. ICG Printing.

2022

Hans Broekhuis (2022). VO or OV: V to v or not to v. 16-03-2022. (Scrambling in the wild)

2020

Hans Broekhuis (2020). Clausal ellipsis: deletion or selective spell-out?. 31-01-2020. (Grote Taaldag, Utrecht)
Hans Broekhuis (2020). Clausal ellipsis: deletion or selective spell-out?. 24-01-2020. (Workshop in honor of the defense of Anastasiia Inova)

2019

2018

Hans Broekhuis (2018). Asymmetrical coordination. 15-02-2018.
Hans Broekhuis (2018). The syntactic side of Dutch gapping (TIN-dag 2018). 03-02-2018. (TiN-dag (Linguistics in the Netherlands), Utrecht)

2017

Hans Broekhuis (2017). Rise of perfect tense constructions in Germanic. 08-09-2017. (GM-meeting)

2015

L. Cornips, Hans Broekhuis (2015). The perfect in (varieties of) Dutch: diachrony, acquisition and doubling. 06-11-2015. (The Perfect: variation workshop. Synchrony, diachrony & acquisition. Norwegian University of Science and Technology (NTNU))