Taalportaal

Het Taalportaal (taalportaal.org) geeft een vrijelijk toegankelijke gezaghebbende grammaticale beschrijving van o.m. het Nederlands, Fries en Afrikaans voor wetenschappelijke doeleinden. Het Meertens Instituut is verantwoordelijk voor de productie en het onderhoud van het Nederlandse onderdeel. 

In de komende onderzoeksperiode zullen een aantal ontbrekende onderdelen worden toegevoegd op het gebied van de syntaxis, waaronder een omvangrijke beschrijving van coördinatie en verschijnselen die daarmee samenhangen zoals samentrekking. Ook zullen een aantal onderwerpen op het grensgebied van de syntaxis en de semantiek beschreven worden zoals negatie en negatief polaire items (in Ik denk niet dat er ook maar iemand zal zijn). Sommige onderdelen van de syntaxis dateren van het eind van de vorige eeuw en zullen geüpdate worden door incorporatie van de laatste inzichten.

Onderzoekers: Hans Broekhuis, Ton van der Wouden, Marc van Oostendorp