Audiocollectie Behorende bij de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1962)

Deze audiocollectie hoort bij de 'Reeks Nederlandse Dialectatlassen'. De RND werd in de periode 1925-1982 samengesteld door E. Blancquaert (Universiteit van Gent) en W. Pée (Universiteit van Luik). De basis voor dit dialect-geografisch project bestaat uit 142 zinnen die iedere informant in zijn dialect diende te vertalen. Het gaat om ruim 1900 plaatsen in Nederland en Vlaanderen, waarvoor elk twee tot vijf informanten zijn benaderd.