Audiocollectie Volkskunde (1974 -)

Deze audiocollectie bevat een verzameling aan volkskunde gerelateerde opnamen, waaronder diverse opnamen over maaien gemaakt door Voskuil voor zijn onderzoek naar de zeis en de dorsvlegel. Veel opnames vallen in de categorie 'vrije gesprekken' en het is waarschijnlijk dat er enige overlap bestaat tussen de collectie vrije gesprekken van het Meertens Instituut (archief nr. 2010) en deze collectie. Daarnaast bestaat de collectie o.m. uit diverse sprookjes, opnames voor de SagenJager en andere aan volkskunde gerelateerde opnamen van Theo Meder.