Data van Dagboeken

'Data van Dagboeken' heet het project waarin de gegevens van dagboeken digitaal worden ontsloten. Het ontsluiten van die gegevens is belangrijk voor de vindbaarheid van de informatie in dagboeken. De gegevens komen ook beschikbaar via de Europese onderzoeksinfrastructuur CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) zodat ze vergeleken kunnen worden met andere, bijvoorbeeld taalkundige, bronnen binnen Europa. ‘Data van Dagboeken’ wordt gefinancierd door het Meertens Instituut en DANS, beide instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tevens wordt er samengewerkt met het Nederlands Dagboekarchief (NDA).