De verhuizing van de audiostudio

Na de verhuizing van de audiocollectie in 2018 naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de pensionering van Kees Grijpink in datzelfde jaar, gaat in 2019 ook de audiostudio ontmanteld worden en verhuizen. De tientallen apparaten zullen deels worden opgeslagen in het IISG en deels in bruikleen worden gegeven aan FineTune Mastering in Soest. De audiocollectie zelf is omvangrijk en in zijn geheel gedigitaliseerd. In totaal heeft meer dan 80 jaar verzamelen 450 meter aan analoog materiaal, met ongeveer 6000 uur aan dialectopnames opgeleverd.