MIDA

Het doel van het project is om een impuls te geven aan de uitvoering van het beleid van de KNAW en het Meertens Instituut inzake Open Access en Digitale Duurzaamheid (OA&DD). Dat zal gebeuren door: a) de data van de huidige projecten die genoemd worden in het onderzoeksplan van het Meertens Instituut (voor zover als mogelijk) OA&DD beschikbaar te stellen, b) afspraken te maken om de data van de plannen en aanvragen waar onderzoekers van het Meertens Instituut nu aan werken (voor zover als mogelijk) OA&DD beschikbaar te stellen en c) de data die in het verleden bij het Meertens Instituut is gegenereerd (voor zover als mogelijk) OA&DD beschikbaar te stellen. Om dit te bereiken zal de data-adviseur: 1) het instituut ondersteunen bij het uitvoeren van de datanotitie, 2) stimuleren om een dataparagraaf in nieuwe onderzoeksplannen op te nemen en 3) de data van de onderzoekers en het instituut (voor zover als mogelijk) OA&DD beschikbaar maken.