Update Nederlandse Voornamenbank (NVB)

Het Meertens Instituut en het Utrecht Institute of Linguistics OTS verrichten onderzoek op het gebied van naamkunde. Een onderdeel van de naamkunde is de voornaamgeving. Dit is vanuit naamkundig, taalkundig en sociologisch oogpunt van belang omdat mensen via de namen van kinderen veel laten weten over maatschappelijke ontwikkelingen. Voor een goede uitvoering van het naamkundig onderzoek aan recente voornaamgeving is een regelmatige selectieverstrekking uit de de Basisregistratie Personen (BRP) en een update van de Nederlandse Voornamenbank noodzakelijk. Die website dient ook een groot publiek en maatschappelijk belang. De gebruikers zijn onder andere de ambtenaren van de burgerlijke stand. De update zal in samenwerking met het Institute of Linguistics OTS worden uitgevoerd.