Publicatie

Afrikaans. Een drieluik

ImageHet Afrikaans is één van de jongste loten aan de stam van de Germaanse talen. Het heeft zich ontwikkeld uit een groep 17e-eeuwse dialecten van het Nederlands, onder de invloed van zowel inheemse Afrikaanse talen (‘Afrikatalen’ in het Afrikaans) als geïmporteerde uitheemse talen en van een op het Nederlands gebaseerde pidgin die gesproken werd in en rond de Kaapkolonie.

Zodoende vormt het Afrikaans het resultaat par excellence van extensief taalcontact. Behalve het Afrikaans weerspiegelt ook de Afrikaanstalige letterkunde op vaak adembenemende wijze veranderingen in de samenleving.

Deze bundel bevat een selectie van up-to-date bijdragen over taalkundige, letterkundige en cultuurwetenschappelijke aspecten van het Afrikaans van de hand van internationaal vooraanstaande onderzoekers. Aan elk van de drie aspecten is een sectie gewijd. De bijdragen worden voorafgegaan door een inleiding waarin getracht is, de diverse bijdragen van enige achtergrond te voorzien en met elkaar te verbinden. Tevens is er een trefwoordenregister toegevoegd, waarmee de toegankelijkheid van de bundel verder vergroot wordt.

Hans den Besten, Frans Hinskens & Jerzy Koch (red.)

bij de Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam & Nodus Publikationen, Münster
ISBN/EAN: 978-90-8880-010-8
255 pagina’s
prijs: 25 Euro

BIJDRAGEN:

Zuid-Afrika en het Afrikaans. Inleidende notities over geschiedenis, taal en letterkunde
Frans Hinskens

Culturele identiteit

Die tinktinkie en die reënboog
Abraham H. de Vries

Pidgin-kreoolse retensies en taalvermenging: Identiteitsmerkers van die Afrikaanse dialekte en dialek-literatuur
Anna Coetzee

Moontlike nieverbale spanning in die kommunikasie tussen Eurosentriese en Afrosentriese kulture. ’n Perspektief op tweedetaalonderrig deur Eurosentriese onderriggewers aan Afrosentriese leerders
Paul J. Schutte

Letterkunde

Das Bild des Anglo-Burenkrieges (1899-1902) in der polnischen Jugendliteratur
Paweł Zajas

Drie dekades kort
Abraham H. de Vries

De etnische stereotypering in de Afrikaanse literatuurstudie. Waarom een nieuwe benadering wenselijk is
Jerzy Koch

Taalkunde

Adjektiwiese verbuiging in Afrikaans herbesoek
Ernst Kotzé

Convergent bootstrapping in syntactic reanalysis. A Malayo-Khoesan conspiracy in Afrikaans syntax?
Peter Slomanson

Connecting the Cape Dutch Vernacular with Orange River Afrikaans: Images from the nineteenth century
Carla Luijks  †

How “well-behaved” is Afrikaans? V2 in Modern Spoken Afrikaans
Theresa Biberauer

Afrikaans and creolization
Paul T. Roberge

Desiderata voor de historische taalkunde van het Afrikaans
Hans den Besten