Publicatie

Canon met de kleine c

De ‘kleine c’ wil het verhaal terugbrengen in de samenleving en in het onderwijs. Dit gebeurt door aan de grote Canon vijftig volksverhalen, liederen en getuigenissen uit de mondelinge overlevering te koppelen. Allemaal uitingen uit de dagelijkse cultuur. Want verhalen blijven makkelijker in de herinnering hangen.

Op de website www.kleinec.nl vindt men veel extra’s: er zijn links naar meer en uitgebreidere verhalen, en soms gaat het om foto’s, geluids- en filmfragmenten. Het rijk geïllustreerde boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Profiel te Bedum en kost in de winkel € 19,50. De uitgave is een initiatief van het DOC Volksverhaal van het Meertens Instituut en de leerstoel Nederlandse Etnologie van de Universiteit van Amsterdam. Er is een stramien ontwikkeld waarin alle 50 vensters van de grote Canon passen, met een eigen titel, een afbeelding, een introductie, een verhaal of lied, een commentaar en verwijzingen. Rekening is gehouden met een goede regionale spreiding.
De kleine canon beoogt met deze opzet een breed publiek te bereiken en is bedoeld voor iedereen die geboeid is door volkscultuur, geschiedenis, en het mondeling overgeleverde verhaal en lied. Daarnaast is het de bedoeling dat de kleine canon in het onderwijs ingezet wordt. En tenslotte speelt de kleine canon graag een rol bij de profilering van een Nationaal Historisch Museum.

De nadruk op de orale traditie is de rode draad in het boek. De auteurs gingen vooral op zoek naar volksverhalen die ook daadwerkelijk zullen zijn verteld, liederen die zijn gezongen, voordrachten die gehouden zijn, en geruchten die hebben gecirculeerd. Onder de volksverhalen zijn de sagen in de meerderheid: dit zijn de traditionele verhalen die zich aan plaats en tijd vasthechten en die vaak voor waarheid verteld werden. Al met al is het materiaal divers uitgevallen: het betreft niet alleen mondeling overgeleverde sagen en legenden. Het gaat bijvoorbeeld ook om de preek, het verhaal van de meester bij een schoolplaat, de publieke redevoering, het interview, een spraakmakend krantenbericht, een uitgevent liedblad, een aan de deur verkochte centsprent, een artistiek optreden, een anekdote, een pamflet, een religieuze tekst als talisman, een spotprent, liefdeslyriek en een kindervers.

Canon met de kleine c: 50 verhalen en liederen bij de Canon van Nederland/ Theo Meder, Ruben A. Koman, Gerard Rooijakkers (red.).
ISBN 978 90 5294 414 2 – 192 pagina’s – full color – gebrocheerd – verkoopprijs € 19,50
Meer informatie en bestellen: www.kleinec.nl of www.profiel.nl.