Publicatie

Crossing the Line Violence,Play,and Drama in Naval Equator Traditions

ImageSimon J. Bronner. Al sinds de 16e eeuw worden zeelieden uit Europa en Noord-Amerika geconfronteerd meteen meedogenloze en ingewikkelde ontgroeningsceremonie op zee. Het ritueel, 'crossing the line' of Neptunusfeest, wordt voltrokken wanneer zeelieden voor het eerst op zee de evenaar passeren.

De ceremonie gaat gepaard met verbaal en fysiek geweld, (kaal) scheren of knippen, onderdompelen en kielhalen, een seksueel getint rollenspel, spot-dopen, mythologische voorstellingen en alcoholgebruik. De omstreden ceremonie wordt de laatste decennia steeds vaker bekritiseerd in verband met de integratie van vrouwen binnen de marine en de met het gebruik verbonden  hiërarchische codes van mannelijkheid. In deze studie worden de veranderende betekenissen van het gebruik geanalyseerd en wordt gekeken naar ontwikkeling, structuur, symboliek, performance en functies. Op basis van deze analyse biedt Bronner een nieuwe interpretatie over de herkomst, de verspreiding en de functies van het gebruik en wijst hij op de implicaties zowel ten aanzien van de ethische aspecten als van de genderverhoudingen in de postmoderne samenleving.

Simon J. Bronner is hoogleraar Amerika studies en Folklore aan de Pennsylvania State University en directeur van het Center for Pennsylvania Culture Studies in Harrisburg. Hij is gespecialiseerd in etnologische onderzoeksthema's als materiële cultuur, visuele cultuur, gender, volkskunst en tradities en publiceerde daarover diverse boeken, zoals Manly Traditions: The Folk Roots of American Masculinities (2005).

MEERTENS ETHNOLOGY LECTURES Twee tot drie keer per jaar wordt er  op het Meertens Instituut voor Nederlandse Taal en Cultuur te Amsterdam een Meertens Ethnology Lecture gehouden. De gastsprekers voor deze lezingen worden gezocht onder vernieuwende onderzoekers, gearriveerd of beginnend, uit binnenen buitenland, zowel op het terrein van de etnologie als van aanverwante of samenhangende wetenschappelijke disciplines.