Publicatie

Dat is andere taal!

Wie praat, verraadt zichzelf. Bij het eerste woord is vaak al duidelijk waar iemand vandaan komt. Je kunt de verschillen tussen een Limburger en een Drent, tussen een Zeeuw en een Achterhoeker, nog altijd goed horen – hoewel al heel lang wordt beweerd dat de dialecten op uitsterven staan.

Welke streektalen en dialecten zijn er in Nederland? Hoe verschillen die van elkaar? Wat zijn de wortels van al die taalvormen? Hoe ontstond de standaardtaal? Waarom praten we zoals we praten? Welke rol hebben streektaalen dialect bij het uitdrukken van emotie, identiteit, liefde, macht, integratie?

Dat is andere taal! is een verkenningstocht naar de Nederlandse taalvariatie. Rien van den Berg en Marc van Oostendorp nemen u mee naar de verste uithoeken van de Nederlandse taal. Een verrassende, leerzame en onderhoudende taalreis.

Klaain Doemke, Klèèn Doimke, Lyts Tomke

Bij dit boek hoort de unieke cd Klein Duimpje. Eén sprookje, veertien keer verteld. Hoe klinkt datzelfde verhaal in het Gronings, Fries, Drents, Twents, Achterhoeks, Urkers, Volendams, Derrepers, Rezoors, Zeeuws, Helmonds, Limburgs, Antwerps? De vertellers zijn échte dialectsprekers, onder wie bekende Nederlanders als Foppe de Haan en Herman Finkers. De sprookjes zijn in MP3-formaat.

Met dank aan de televisieserie Dat is andere taal! op NTR.