De inzet van taal en cultuur in de constructie van lokale identiteit

Dit subproject onderzoekt a) de inzet van taal (dialect, regiolect, Nederlands) en cultuur (ritueel, feesten, gebaren) in de constructie van lokale identiteit in Nederland; b) de contexten waarin lokale identiteit wordt beleefd en uitgedragen; en c) de betrokken actoren en hun publiek.

Hierbij onderzoeken we de betekenis die aan talige en culturele praktijken wordt toegekend. Een belangrijk theoretisch uitgangspunt is dat ‘de plaats’, ‘de regio’ of ‘de streek’ geen geografisch afgebakende gebieden zijn met vastomlijnde culturele, linguïstische en historische eigenschappen, maar tijdsgebonden dynamische producten van collectief handelen en sociale verbeelding. Het onderzoek zal daarom niet alleen zijn gericht op de discursieve aspecten van de uitdrukking en vormgeving van lokale identiteiten, maar evenzeer op de praxis waarbinnen deze identiteiten (in de zin van performance) vorm krijgen en worden beleefd.