Doreleijers, K. MA (Kristel)

Onderzoeker linguïstiek en taalvariatie
E-mail:
kristel.doreleijers@meertens.knaw.nl
Telefoon:

Biografie

Kristel Doreleijers (1993) is Postdoctoraal Onderzoeker op het Meertens Instituut. Ze studeerde Nederlandse taal en cultuur (BA), Neerlandistiek (MA) en Meertaligheid en taalverwerving (MA) aan de Universiteit Utrecht en rondde eind 2023 haar promotieonderzoek af aan Tilburg University. In juni 2024 zal zij haar proefschrift verdedigen over variatie in dialectgebruik in Noord-Brabant. Bij het Meertens Instituut houdt Kristel zich vooral bezig met jongerentaal en taalvariatie op sociale media. Daarnaast zet ze zich in voor het bevorderen van taalkunde binnen het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld via gastlessen, de website www.profielwerkstuktaalkunde.nl en als redacteur van het vakdidactisch handboek van WODN. Als Face of Science van de KNAW communiceert Kristel ook over haar onderzoek via blogs, publiekslezingen en media-optredens.

Publicaties

2023

Doreleijers, K. & Swanenberg, J. (2023). Hyperdialectisms revisited. Linguistics in the Netherlands, 40, 39-54. https://doi.org/10.1075/avt.00078.dor
Doreleijers, K. Mourigh, K. & Swanenberg, J. (2023). Negotiating local in-group norms in times of globalization: Adnominal gender variation in two urban youth varieties in the Netherlands. Globe: A Journal of Language, Culture and Communication, 15, 117-143. [8]. https://doi.org/10.54337/ojs.globe.v15i.8041

2022

Doreleijers, K. (2022). Heeft dialect in het onderwijs een toekomst? Brabants, 32-33.
Doreleijers, K. van Koppen, M. & Leenders, G. (2022). Taalkunde als opmaat naar bewuste taalvaardigheid: Concrete tips voor de praktijk. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 14-17.

2021

Doreleijers, K. van Koppen, M. & Swanenberg, J. (2021). De dynamiek van geslachtsmarkering in de Noord-Brabantse dialecten. Taal en tongval, 72(1), 69-116. https://doi.org/10.5117/TET2020.1.DORE

2023

2021

Doreleijers, K. & Corver, N. (2021). Beter wen je aan beter. Onze Taal, (10), 28-29.

2023

Doreleijers, K. (2023). Taalvariatie in de klas: Talige diversiteit benutten om taalbewustzijn te vergroten. In Vaardig met vakinhoud: Handboek Vakdidactiek Nederlands (pp. 221-231). Coutinho.

2022

Doreleijers, K. (2022). Bepaalt de NORM wel de norm? In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Het dialectendoeboek: De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut (pp. 58-61). Uitgeverij Sterck & De Vreese.

2021

Doreleijers, K. Piepers, J. Backus, A. & Swanenberg, J. (2021). Language variation in dialect-standard contact situations: Two cases from Brabantish and Limburgish dialects in the Netherlands. In G. Kristiansen, K. Franco, S. De Pascale, L. Rosseel, & W. Zhang (Eds.), Cognitive Sociolinguistics Revisited (pp. 175-185). Walter De Gruyter.
Doreleijers, K. van Koppen, M. & Swanenberg, J. (2021). Tebbie nou op je muil, joh? Lokale taal in een mondiale pandemie. In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf (pp. 40-51). Uitgeverij Sterck & De Vreese.

2021

Noordegraaf, J. van Erp, M. Zijdeman, R. L. Raat, M. van Oort, T. Zandhuis, I. Vermaut, T. Mol, H. van der Sijs, N. Doreleijers, K. Baptist, V. Vrielink, C. Assendelft, B. Rasterhoff, C. & kisjes, I. (2021). Semantic Deep Mapping in the Amsterdam Time Machine: Viewing Late 19th- and Early 20th-Century Theatre and Cinema Culture Through the Lens of Language Use and Socio-Economic Status. In F. Niebling, S. Münster, & H. Messemer (Eds.), Research and Education in Urban History in the Age of Digital Libraries (Vol. 1501, pp. 191-212). (Communications in Computer and Information Science; Vol. 1501). Springer.

2022

2021

2023

Kristel Doreleijers, Jos Swanenberg, J.M. (Marjo) van Koppen (2023). Hoe acceptabel zijn hyperdialectismen?. 04-02-2023. (Grote Taaldag)

2022

Kristel Doreleijers (2022). Het nieuwe dialect: hip of oubollig? Regionale taalvariatie in het schoolvak Nederlands. 14-10-2022. (Congres Levende Talen)
Kristel Doreleijers (2022). Streektaalbeleid in de toekomst: visie van een jonge taalonderzoeker. 23-09-2022. (Streektaalconferentie)
Kristel Doreleijers, Jos Swanenberg, J.M. (Marjo) van Koppen (2022). Are Brabantish hyperdialectisms wrong? How speakers think normatively about a language without a norm. 15-07-2022. (Sociolinguistics Symposium)
Kristel Doreleijers, Jos Swanenberg (2022). Hyperdialectismen herbekeken. 01-04-2022. (Sociolinguistics Circle 2022)
J.M. (Marjo) van Koppen, Kristel Doreleijers (2022). Brabants ‘unne(n)’: een indicator van focus?. 04-02-2022. (Grote Taaldag)

2021

Kristel Doreleijers (2021). Kan het nog wat Brabantser? Hyperdialect in 'tegeltjes' op sociale media. 22-10-2021. (Taaldag BKL/CBL 2021)
Kristel Doreleijers (2021). De vrouw of den vrouw? Waarom de mannelijke geslachtsuitgang in het Brabants zo vaak opduikt. 08-10-2021. (Symposium 'Wat gebeurt er in het Nederlands?')
Kristel Doreleijers (2021). No money, no glory? The appreciation of heritage education modules about dialects in North Brabant. 18-08-2021. (World Congress of Applied Linguistics (postponed from 2020 due to COVID-19))
Kristel Doreleijers (2021). Language change by contact in di(a)glossia situations. 13-07-2021. (International Symposium on Bilingualism)
Kristel Doreleijers (2021). Marking grammatical gender or highlighting local identity? The use of hyperdialectisms in North-Brabantish social media posts. 06-05-2021. (Linguacultural Spaces: Inclusion, Extension and Identification in Discourse and Society)
Kristel Doreleijers, J.M. (Marjo) van Koppen (2021). Changing Gender: (mis)matches in geslachtsmarkering in Brabantse dialecten. 22-04-2021. (Morphology Days in the Low Countries 2021)

2021

Kristel Doreleijers (2021). Taalkunde in het voortgezet onderwijs? Reken er maar op!. 26-11-2021. (Congres Levende Talen)
Kristel Doreleijers (2021). Taal, cultuur en identiteit in Noord-Brabant. 18-05-2021.