Publicatie

Dialectatlas van het Nederlands

Welke woorden gebruikt men in Nederland zoal om een spijkerbroek aan te duiden? Hoe worden de r, de g en de h in de verschillende delen van ons land uitgesproken? Waar zegt men 'de son in de see sien sakken' en waar niet? Dat is allemaal terug te vinden in Dialectatlas van het Nederlands, een boek dat de regionale variatie van het Nederlands in woorden, klanken, woordvormen, zinnen en namen in kaart brengt.

Dialectatlas van het Nederlands bevat ongeveer 150 paginagrote kaarten waarop de verspreiding van een taalverschijnsel wordt getoond. Aan elke kaart is een pagina met duidelijke uitleg en commentaar toegevoegd. Het boek wordt ingeleid met een hoofdstuk over de geschiedenis van de Nederlandse dialecten.

Over de auteurs

Nicoline van der Sijs is historisch taalkundige en publicist en werkt voor het Meertens Instituut.  Mathilde Jansen, Marc van Oostendorp en Anke en Pieter van Reenen zijn als onderzoekers verbonden aan het Meertens Instituut. Ann Marynissen is hoogleraar in de Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Keulen. Jan Stroop is dialectoloog/taalkundige en gelieerd gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.