Publicatie

Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland

cover eigen en vreemd

Meertaligheid associeert men met gebrekkig Nederlands, taalachterstand en taalproblemen. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar Nederlands moet spreken? En is dat altijd zo geweest? Waarom waarderen we het spreken van een ‘taal’ meer dan het spreken van een ‘dialect’? Deze vragen staan centraal in de tiende nieuwjaarsuitgave van het Meertens Instituut, geschreven door Leonie Cornips.

Aan de hand van een aantal populaire opvattingen zoals: ‘Wie “straattaal” spreekt, spreekt (geen) Nederlands’ en ‘Wie meertalig is, is (g)een goede burger van Nederland’ en ‘Vroeger was Nederland (g)een eentalig land’ laat Leonie Cornips zien hoe het met meertaligheid in Nederland gesteld is.

Dit toegankelijke boekje wil laten zien hoeveel facetten meertaligheid heeft en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in taal.

Leonie Cornips is onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) en sinds september 2011 bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit in Maastricht.