Publicatie

Ellert en Brammert: een reuzenclaim van een ‘Drents’ roversverhaal

Image Ruben A. Koman , projectleider van het DOC Volksverhaal , tekende in 2006-2007 het volksverhaal van Ellert en Brammert op in Drenthe en Groningen, en plaatst de sage van het tweetal in zijn historische en hedendaagse context.

Ruben A. Koman. Ellert en Brammert: een reuzenclaim van een 'Drents'  roversverhaal. Uitgeverij Profiel, 2008.

Steeds vaker worden traditionele sagen ingezet ter promotie van stad, dorp of gebied. Het boek Ellert en Brammert: een reuzenclaim van een 'Drents' roversverhaal illustreert bij uitstek deze trend en de hedendaagse hernieuwde belangstelling voor het (lokale) volksverhaal in het algemeen en voor sagenstof in het bijzonder. Het laat zien dat het internationaal bekende volksverhaal van Ellert en Brammert al eeuwenlang aan Drenthe wordt gekoppeld en daarmee deel is gaan uitmaken van het Drentse regionale erfgoed.

Het Documentatie- en Onderzoekcentrum (DOC) Volksverhaal van het Meertens Instituut (Ruben Koman en dr. Theo Meder) werkt samen met de leerstoel Nederlandse Etnologie (prof. dr. Gerard Rooijakkers) en studenten van de Universiteit van Amsterdam aan de canon met de kleine c. Bij de grote Canon van de Geschiedenis van de commissie Van Oostrom (die in 2009 verplicht wordt gesteld in het onderwijs) zoekt de 'kleine canon' bij de vijftig vensters nu vijftig (volks)verhalen, liederen en verhalende getuigenissen. In mei 2008 zal een website worden gepresenteerd met vijftig canonvensters, en in het najaar komt er bij uitgeverij Profiel een boek uit met vijftig verhalen, liederen en getuigenissen, inclusief toelichting. Zo wordt bij de Hanze het Vrouwtje van Stavoren gepresenteerd, bij Willem van Oranje het Wilhelmus, bij de VOC de Vliegende Hollander, en bij de slavernij de Surinaamse spin Anansi. Bij het eerste canonvenster (hunebedden) volgt het verhaal Reuzen als hunebedbouwers, Ellert en Brammert. Het boek Ellert en Brammert: een reuzenclaim van een 'Drents' roversverhaal is dan ook een uitgelezen kans voor het onderwijs om in te spelen op deze toekomstige ontwikkelingen, en is vooral bedoeld voor iedereen die van verhalen houdt. Het werk kan gezien worden als een eerste kennismaking met, en Drentse start van de canon met de kleine c.

Op 24 april a.s. wordt het boek gepresenteerd in het Openluchtmuseum Ellert en Brammert te Schoonoord. Ruben Koman zal tevens een lezing houden over het thema 'reuzen'. Elllert en Brammert: een reuzenclaim van een 'Drents' roversverhaal kwam mede tot stand door samenwerking met het Openluchtmuseum Ellert en Brammert en het Drents Archief te Assen. Meer informatie: www.docvolksverhaal.nl
 

ISBN 978 90 5294 4166