Publicatie

Gelukkig nieuwjaar

Bij de jaarwisseling staat de uitwisseling van wensen en geschenken in het teken van hoop op een goede toekomst. In het bedrijfsleven zijn de geschenken een beloning voor bewezen diensten of goede resultaten. Toch zijn de rituelen rond oud en nieuw en de ideeën erachter voortdurend in beweging.

In Gelukkig nieuwjaar wordt de geschiedenis van het nieuwjaarsgeschenk beschreven. Doelman onderzoekt waarom de traditionele eindejaarsbeloning van werknemers na de Tweede wereldoorlog steeds meer in de richting van Kerstmis verschuift en waarom de nieuwjaarskaart tegenwoordig al rond Sinterklaas in de bus kan vallen. Ook de ontwikkeling van de nieuwjaarsreceptie, die nog tot ver in het nieuwe jaar wordt gehouden en die steeds meer de nieuwjaarsvisites aan huis is gaan vervangen, komt aan bod.

Inclusief drie prachtige klassieke nieuwjaarskaarten.

Eveline Doelman is verbonden aan het Meertens Instituut. Ze doet onderzoek naar historische feestcultuur. Haar belangstelling richt zich in het bijzonder op veranderingen in de expressie van identiteiten in feestrituelen.

Gelukkig Nieuwjaar – Eveline Doelman- Amsterdam University Press –
ISBN 978 90 8964 254 7 – Paperback – 64 pagina's – www.aup.nl