Publicatie

Het lied dat onze moeder zong

Het boek Het lied dat onze moeder zong, geschreven door Ton Dekker en Henk Kuijer, geeft een inkijk in de vroegere liedcultuur op het Brabantse platteland. 

Ton Dekker (oud-medewerker Meertens Instituut) en Henk Kuijer hebben tussen 1991 en 1999 in het Brabantse dorp Liessel ruim vijfhonderd liederen van de gezusters Anna van Gog-Dings (1917-) en Jeannette van der Putten-Dings (1920-2011) op band vastgelegd. 

Het boek bestaat uit een selectie van 140 liederen. Op de bijgevoegde CD zijn deze 140 liederen te beluisteren. 

Het dagelijks leven

De liederen van de gezusters Dings, geboren op een boerderij in het Brabantse dorp Liessel, gaan over de gewone, maar belangrijke dingen in het menselijk leven: de herinneringen aan het ouderlijk huis, liefde en huwelijk, tegenslagen, oorlog, geloof, natuur, menselijk gedrag, geboorteplaats, feest en ritueel, dagelijkse dingen, humor en muzikale speelsheid.

Anna en Jeannette hebben de liederen horen zingen door hun grootouders, ouders, familieleden en kennissen. Ze hebben ze ook geleerd op school en van de radio. Dankzij hun sterke geheugen hebben ze veel van die liederen onthouden.

Het boek laat zien hoe mensen zonder speciale opleiding, op eigen kracht een enorm groot en gevarieerd liedrepertoire kunnen opbouwen. Deze mensen hebben een heel sterk geheugen, dat wordt gevoed door een levendige, gevoelige en intelligente belangstelling voor de vele aspecten van het menselijk leven en door de aanwezigheid van al bestaande liederen. 

Liedrepertoire

Dit boek bevat ongeveer een kwart van het gehele liedrepertoire van beide zusters dat in de jaren negentig van de vorige eeuw door het Meertens Instituut op de band is vastgelegd. De liederen zijn van een korte toelichting voorzien en worden voorafgegaan door een biografische schets van beide zangeressen die hun hele leven in Liessel hebben doorgebracht. 

Zie ook de informatie over, en luister naar, de liederen van de gezusters Dings in de Nederlandse Liederenbank

Foto in tekst: De gezusters Dings, Ton Dekker en Henk Kuijer rond de opnametafel (begin jaren negentig)