Publicatie

Het Luitboek van Thysius

Image Het Luitboek van Thysius is het dikste luitboek ter wereld, en een van de zeer weinige luithandschriften uit Nederland. Het werd geschreven door Adriaen Smout uit Rotterdam, die in 1595 ging studeren aan de Leidse universiteit. Later werd hij een berucht contraremonstrants predikant, die er niet voor terugdeinsde vanaf de kansel haat te zaaien en tot geweld aan te zetten. Vondel noemde hem “Haantje Dikkop”.

Het luitboek wordt in facsimile uitgegeven door Jan Burgers, Louis Peter Grijp en anderen.

In het luitboek vindt men het gehele, internationale repertoire van een Hollandse muziekliefhebber uit de dageraad van de Gouden Eeuw: Italiaanse dansen als passamezzi en galliarda’s, luitbewerkingen van madrigalen, chansons en motetten, psalmen en Engelse, Franse en Nederlandse liederen en dansen. Smout had als student een bijzondere belangstelling voor muzikale volkscultuur en noteerde allerhande boerendansen en schunnige liedjes. Dit alles in het greepschrift van luitisten, de tabulatuur.

Het Luitboek van Thysius draagt de naam van Joan Thys of Thysius, een Leidse boekenliefhebber die kort na Smouts dood het luitboek verwierf. Zijn bibliotheek is tot op de dag van vandaag bewaard als de beroemde Bibliotheca Thysiana aan het Leidse Rapenburg, inclusief het Luitboek.

Het Luitboek van Thysius is een muzikaal monument van onschatbare waarde, vooral dankzij de vele melodische unica. Zonder het Luitboek zouden vele liedteksten voor altijd ongezongen moeten blijven.

De facimile wordt uitgegeven door de Nederlandse Luitvereniging, die haar 25-jarig jubileum viert, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Muziekgeschiedenis. Jan Burgers en Louis Peter Grijp schreven een omvangrijke inleiding gebaseerd op nieuw onderzoek. Er zijn uitgebreide appendices en een zeer uitvoerige concordantielijst, samengesteld door Grijp, Simon Groot en John Robinson (UK), onder meer op grond van de Nederlandse Liederenbank. Het geheel werd begeleid door een redactie bestaande uit Freek de Wolff, Rudolf Rasch, Paul Hoftijzer en Ton Koopman. Referent is Tim Crawford (UK). Het geheel omvat meer dan 1000 pagina’s en is in drie banden uitgegeven.

Het Luitboek van Thysius, in facsimile uitgegeven door Jan Burgers, Louis Peter Grijp en anderen en bestaat uit een drietal banden met harde kaft, netjes bijeengehouden in een foudraal. De totale bundel kost € 90

Zie voor meer informatie www.nederlandseluitvereniging.nl