Publicatie

Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture

De bundel Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture onderzoekt vanuit een vergelijkend perspectief het dynamische proces van groepsformatie door de productie en toe-eigening van liederen in verschillende landen en regio’s in Europa.

De bundel is een van de resultaten van het NWO-Middelgroot project Dutch Songs On Line. Daarin zijn onder leiding van dr. Dieuwke van der Poel, wijlen prof. dr. Louis Peter Grijp en prof. dr. Els Stronks meer dan 53.000 liedteksten toegankelijk gemaakt via de Nederlandse Liederenbank, en 900 liedboeken gedigitaliseerd.