Publicatie

Immaterieel erfgoed en volkscultuur – Almanak bij een actueel debat

De erfgoedalmanak is een makkelijk raadpleegbaar handboek dat beleidsmakers en beleidsmedewerkers, politici, volkscultuurbeoefenaars, maar ook studenten en docenten, houvast biedt in het woud aan begrippen op het gebied van immaterieel erfgoed en volkscultuur. Naast een algemene introductie bevat de almanak omschrijvingen van ruim vijftig centrale termen uit het erfgoedveld, een beknopte organisatiewegwijzer, alsmede de tekst van Unesco’s belangrijke immaterieel-erfgoedconventie (2003).

Kortom: een onmisbaar instrument voor wie het actuele debat inzake levend erfgoed en volkscultuur wil volgen of eraan wil deelnemen.

Hester Dibbits, Sophie Elpers en Peter Jan Margry zijn verbonden als onderzoekers aan de afdeling Nederlandse Etnologie van het Meertens Instituut (KNAW). Albert van der Zeijden is medewerker bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.