Publicatie

Jubileumboekje 10 jaar Nederlands Dagboekarchief

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Nederlands Dagboekarchief is een rijk geïllustreerd jubileumboekje verschenen. Iedere maand komen zo’n dertig lezers bij elkaar om dagboeken uit het archief te lezen en te ontsluiten. In de jubileumuitgave vertellen zij aan de hand van opmerkelijke dagboekfragmenten iets over dit bijzondere vrijwilligerswerk. De uitgave bevat verder interviews met een dagboekschenker, een dagboekschrijver en een journalist die voor zijn werk gebruikmaakt van dagboeken. In de inleiding staan de oprichters van het Dagboekarchief, Monica Soeting en Mirjam Nieboer, stil bij het afgelopen decennium.
 
Het jubileumboekje is te koop voor € 10,00 (+ € 3,50 verzendkosten). Als u dit bedrag (of een veelvoud ervan bij meerdere exemplaren) overmaakt op rekeningnummer NL65 TRIO 0212 1641 55 t.n.v. Stichting Nederlands Dagboekarchief én een mail met uw bestelling en adresgegevens stuurt naar: info@dagboekarchief.nl, ontvangt u uw bestelling binnen 14 dagen.