Publicatie

Korterlands

Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het Nederlands. w8 ff en suc6 zijn uit de sms-taal afkomstige vormen die in het geschreven Nederlands doordringen. OMG en WTF kennen we van whatsapptaal. Ook in de spreektaal komen we ingekorte vormen tegen, zoals bij Balkenende, die sprak over nasjonale vranwoordekeden. Marconisten op de grote vaart seinden al cu ltr. Zelfs monniken in de Middeleeuwen maakten volop gebruik van afkortingen.

Het lijkt een onoverzichtelijk geheel. Toch is hier slechts sprake van schijnbare anarchie, betoogt Hans Bennis in Korterlands. Er zit een systeem in de manier waarop kortere vormen van het Nederlands worden gemaakt en gebruikt, niet alleen in moderne media, maar ook in telegrammen, krantenkoppen en advertentieteksten, zoals Nederland: crisis op komst of aantr. m. zkt bl. vr.
Bennis is op zoek naar de regelmaat die aan de vorming van het Korterlands ten grondslag ligt. Hoe werkt het Korterlands, wie gebruikt het en wanneer? Op speelse wijze neemt hij de lezer mee in de fascinerende, altijd veranderende wereld van de taal.

Hans Bennis (1951) is directeur van het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en hoogleraar taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veel gepubliceerd over de syntaxis van het Nederlands en over taalvariatie.