Publicatie

Landwirtschaftliches Bauen im Nordwesten zwischen 1920 und 1950

ImageDit boek biedt een kritisch overzicht van agrarische architectuur in Noordwest-Duitsland en Nederland. Tegelijkertijd geeft het een algemener beeld van een periode die bepaald is door het spanningsveld tussen modernisering en traditie. Het accent ligt op Westfalen en Nedersaksen (Duitsland), maar de auteurs geven ook een kijk over de grens naar Nederland.

Juist door dit comparatieve perspectief worden de bijzondere en uiteenlopende ontwikkelingen in het toenmalige verspreidingsgebied van het hallehuis duidelijk. Terwijl in Nederland de modernisering van agrarische gebouwen centraal stond met grote bouwprojecten rond inpoldering en wederopbouw, domineerden in Duitsland ideologische ideeën. De eisen van heemkundigen en de ‘Blut und Boden’-ideologie van het nationaalsocialisme bliezen het traditionele hallehuis nieuw leven in.
De 22 artikelen van Duitse en Nederlandse auteurs, behandelen zowel regionale overzichten als ook specifieke bouwprojecten. Daarnaast zijn enkele biografieën opgenomen van landbouwarchitecten als Hendrik Jan van Houten, Jan Jans en Gustav Wolf.

Sophie Elpers werkt bij de afdeling etnologie van het Meertens Instituut en bereidt een proefschrift voor over wederopbouwboerderijen in Nederland.
Thomas Spohn is onderzoeker bij het Amt für Denkmalpflege in Westfalen. Van zijn hand komen talrijke publicaties over bouwen en wonen van de 18de tot de 20de eeuw.
Edeltraud Klueting is directrice van de ‘Westfälische Heimatverein’, die al eerder boeken over architectuur uit de hier behandelde periode en regio publiceerde.

Uitgeverij Aschendorff, Münster
ISBN 978-3-402-12803-9
352 pp.
47 Euro