Publicatie

Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era

ImageThemanummer van het internationale tijdschrift Fabula met bijdragen die eerder werden gepresenteerd op het symposium Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era. Homo narrans – Homo ludens – Homo religiosus. Alle bijdragen behandelen een hedendaags narratief fenomeen op het snijpunt van vertellen, spelen en geloven.

 

 

Theo Meder (ed.) Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era. Homo narrans – Homo ludens – Homo religiosus. Themanummer Fabula 48 (2007) 3/4. 

Themanummer van het internationale tijdschrift Fabula met bijdragen die eerder werden gepresenteerd op het symposium Narratives, Roles and Beliefs in the New Age era. Homo narrans – Homo ludens – Homo religiosus. Alle bijdragen behandelen een hedendaags narratief fenomeen op het snijpunt van vertellen, spelen en geloven.

Met bijdragen van prof. dr. Andreas Grünschloss (over de interpretatie van de goden als kosmonauten), dr. Goffe Jensma (over religieuze interpretaties van het Oera Linda Boek), dr. Stef Aupers (over beleving en realiteit van online computer gaming), dr. Mikel Koven (over folkloristische interpretaties van de Keltische Wicker Man), dr. Theo Meder (over graancirkelverhalen als moderne getuigenissen) en dr. Jeroen de Kloet / dr. Giselinde Kuipers (over spiritualiteit in de beleving van fans van de Lord of the Rings-trilogie).

ISSN 0014-6242
191 blz.
De Gruyter