Nederlands buiten de Lage Landen

In de periode van het onderzoeksplan willen we eerste stappen nemen om het Nederlands buiten de Lage Landen in kaart te brengen. Daarvoor is reeds een workshop bij het Lorentz Center aangevraagd en gehonoreerd en er zijn contacten gelegd met diverse onderzoekers die willen samenwerken voor onderzoek naar het taalgebruik binnen Nederlandse gemeenschappen in Australië en bij Mennonieten in Mexico.

De nieuwe data kunnen interessante onderzoeksvragen beantwoorden zoals de vraag in hoeverre het contact met verschillende talen heeft geleid tot verschillen tussen de Nederlandse variëteiten, of dat er juist sprake is van convergentie of identieke ontwikkelingen. Ook is het interessant om te onderzoeken of het Europese standaard-Nederlands invloed blijft uitoefenen op buitengaatse variëteiten, of dat die vasthouden aan een oudere variant of zich baseren op Nederlandse dialecten.

Onderzoekers: Stef Grondelaers, Frans Hinskens, Emmie Houbens (gastonderzoeker), Marc van Oostendorp, Cefas van Rossem (gastonderzoeker), Ton van der Wouden
In het verleden betrokken onderzoekers: Gertjan Postma, Nicoline van der Sijs