Populisme, social media en religie

De Nederlandse PVV en het Duitse Pegida passen niet goed in bestaande begrippenkaders zoals links/rechts of religieus/seculier en publiceren weinig programmatische teksten. Hoe kunnen we deze populistische bewegingen dan toch beter begrijpen?

In het project Populisme, social media en religie pogen onderzoekers het gedachtegoed van populistische bewegingen inzichtelijk te maken door berichten op Twitter en Facebook te analyseren. Specifiek wordt gekeken naar de manier waarop men verwijst naar christelijke en joodse religies. Hoe spelen begrippen als ‘joods-christelijk’ en ‘christelijke waarden’ een rol in de populistische verbeelding van het eigen volk? Dit project zet daartoe een samenwerking op tussen religiewetenschappers en media-wetenschappers in Nederland en Duitsland. Dit project is gefinancierd door een KNAW-startimpuls in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het project sluit aan bij de route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen van de Nieuwe Wetenschapsagenda.

Onderzoeker: Ernst van den Hemel