Publicatie

Reframing Dutch Culture

ImageHet juist verschenen boek Reframing Dutch Culture, een 'state-of-the-art' overzicht van het moderne etnologisch onderzoek in Nederland, biedt een nieuw perspectief op recente veranderingen in de Nederlandse samenleving. Aan de hand van ogenschijnlijk vanzelfsprekende cultuurverschijnselen en rituelen en gesitueerd rond kernbegrippen als identiteit, religie, erfgoed, traditie, authenticiteit worden deze veranderingen geanalyseerd.
 

Nederland is veranderd. Ook in het buitenland is men dat niet ontgaan. Daarom bestond er bij de  gerenommeerde Engelse wetenschappelijke uitgeverij Ashgate de wens om vanuit een originele invalshoek de Nederlandse samenleving te analyseren. Nederlandse Etnologen, met name vertegenwoordigd vanuit het Meertens Instituut, zijn daarom gevraagd om vanuit hun specifieke discipline de Nederlandse samenleving te duiden. Anders dan andere cultuurwetenschappen heeft de Nederlandse ethnologie juist oog voor ogenschijnlijk onbetekenende cultuurverschijnselen en -veranderingen in de samenleving. Op basis van kleedgedrag, wijzen van huisinrichting en uiteenlopende rituele en materiële uitdrukkingsvormen duiden de auteurs, op basis van etnografisch veldwerk, de bredere betekenissen van deze handelingen en gedragingen en samenhangende maatschappelijke veranderingen. Daarbij komen kern-issues aan de orde als nationale en regionale identiteiten, de multiculturele samenleving en zijn integratieproblematiek, wij-zij tegenstellingen, cultureel erfgoed, de idee van authenticiteit, secularisatie en desecularisatie etc. De Britse cultuurhistoricus Peter Burke schrijft over dit boek: ‘This absorbing account of contemporary Dutch culture makes an important and original contribution to current debates over cultural heritage and national identity’.

ImagePeter Jan Margry & Herman Roodenburg (eds.), Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity. Ashgate: Aldershot, 2007, 291 p. 

Het omslag van het boek symboliseert de wetenschappelijke ‘reframing’ van de moderne Nederlandse cultuur. Traditionele klompen en klederdrachten zijn weliswaar voorbij, maar tegelijk maken ze deel uit van ons cultureel erfgoed. Erfgoed is geenszins een vast gegeven, zoals het boek duidelijk maakt; het wordt op uiteenlopende wijzen ‘reframed’ verbeeld, bijvoorbeeld door modeontwerpers Viktor & Rolf met hun voorjaarcollectie van 2007.

Info Meertens Instituut: peter.jan.margry@meertens.knaw.nl of 020-4628500

Document in English (pdf)