Publicatie

Shaping Virtual Lives. Online Identities, Representations, and Conducts

Met de ontwikkeling van nieuwe vormen van digitale communicatie zijn in de afgelopen jaren de virtuele informatiestromen enorm toegenomen. Niet alleen ten behoeve van praktische toepassingen, maar ook omwille van sociaal contact, amusement, de uitwisseling van geloofsovertuigingen en opinies, en zelfs de expressie van emoties. Het leven online is een onvervreemdbaar deel van het menselijk bestaan geworden en rechtvaardigt daardoor etnologisch onderzoek.

Deze (Engelstalige) bundel bevat papers van een panel over online identiteiten en virtueel gedrag, georganiseerd op het 10e congres van de International Society for Ethnology and Folklore (SIEF). De overkoepelende titel was: 'People Make Places: Ways of Feeling the World' (17-21 april 2011, Lissabon, Portugal).

De auteurs hebben een scala aan onderwerpen onderzocht: normen en waarden, rituelen en zelfrepresentaties in online games en sociale media; hoe avatars worden ingezet als zelfpresentatie op datingsites; de rivaliteit op een internetforum tussen bewoners van Moskou en St. Petersburg; websites in twee landen gewijd aan slachtoffers van zelfmoord die gelegenheid bieden tot herinneren en rouwen; en de manier waarop internet door nieuwe religieuze bewegingen wordt ingezet om getuigenis af te leggen.

Onder redactie van Violetta Krawczyk-Wasilewska, Theo Meder & Andy Ross

Lodz University Press, 2012
Softcover, 148 pages
Price €22.00
ISBN 978-83-7525-671-0

Inhoudsopgave

Violetta Krawczyk-Wasilewska & Theo Meder: Preface

Theo Meder: ‘You have to make up your own story here’: Identities in cyberspace from Twitter to Second Life

Jennifer Meta Robinson: Performing self: Questions of identity competence in a virtual world point to real life constructions

Óli Gneisti Sóleyjarson: Rules and boundaries: The morality of Eve Online

Anders Gustavsson: Messages on memorial Internet websites relating to suicide in Norway and Sweden

Violetta Krawczyk-Wasilewska & Andy Ross: Matchmaking through avatars: Social aspects of online dating

Maria Yelenevskaya: Moscow and St. Petersburg compete: Negotiating city identity on ru.net

Robert Howard: Digital devotees: Vernacular authority in a new kind of religious movement