Publicatie

St. Caecilia Collegie, Muziek en mirakel in Amsterdam

Image Peter Jan Margry en Johan Joor Het Amsterdamse St. Caecilia Collegie is omstreeks 1640 opgericht als katholiek muziekgezelschap – 't musicale Collegie – met als doel om met zang of muziek de missen ter ere van het Heilig Sacrament in het algemeen en die van het Amsterdamse Sacrament van Mirakel in het bijzonder op te luisteren. In dit boekje wordt de geschiedenis van dit Collegie beschreven, inclusief de transformatie van het muziekgezelschap in een soort religieuze broederschap. Aan het einde van de 20e eeuw werd het zieltogende Collegie gerevitaliseerd. Het kreeg toen, daartoe verenigd in personele unie met het verwante Gezelschap van de Stille Omgang, een nieuwe taakstelling: het verwerven en beheren van het cultureel erfgoed rond Mirakel en Stille Omgang en het stimuleren van een breed scala van gerelateerde cultuur-historische, muzikale en artistieke activiteiten.
Behalve de eigen geschiedenis komt ook de kunsthistorische collectie van het Collegie aan de orde in het boekje. Daartoe is het rijkelijk en in kleur geïllustreerd.