Publicatie

Stinkend Juffertje en Duivelskruid. Volksnamen van planten

  Har Brok, Amsterdam University Press, 2006

isbn 90 5356 884 0
17 x 20 cm, 96 pagina’s
paperback, 2006
Amsterdam University Press
€ 14,50


Stinkend-juffertje en duivelskruid zijn volksnamen voor het afrikaantje en de lisdodde. niet alleen deze, maar vele duizenden van dergelijk namen maken deel uit van de volkstaal en de dialecten in Nederland en Nederlandstalig België. De regionale verschillen in benamingen zijn groot, zelfs waar het om dezelfde planten gaat.
In deze uitgave wordt die variëteit gedemonstreerd aan de hand van bekende planten: lisdodde, paardebloem, afrikaantje, fuchsia, oostindische kers, lelietje-van-dale, knopkruid en sleutelbloem of primula. Door middel van taalkaartjes wordt een geografisch en historisch inzicht gegeven in de volksnamen die zij dragen.
De enorme rijkdom aan plantennamen is vanaf februari 2006 zichtbaar op internet. De Website PLAND omvat haast een kwart miljoen gegevens, die de hele twintigste eeuw bestrijken: van aambeienplant en naakte-meisjes tot schuddekopjes en zwijntjesgras. Alles bijeen ruim 15.000 verschillende benamingen, die zelfs in een superdikke Van Dale nog grotendeels zouden ontbreken.
Har Brok was tot februari 2006 werkzaam bij het Meertens Instituut, waar hij in de loop van vele jaren de PLAND samenstelde.