Publicatie

Syntax of Dutch. Volume IV

Hans Broekhuis werkt op het Meertens Instituut voor het Taalportaal. Binnen dat project wordt alle aanwezige informatie over de Nederlandse en Friese grammatica verzameld en in de toekomst via één ingang op internet beschikbaar gemaakt. Broekhuis is verantwoordelijk voor de syntactische component waarin de zinsbouw van het Nederlands beschreven wordt. Dit werk verschijnt ook in boekvorm als de 7-delige serie Syntax of DutchIn december 2013 verscheen het vierde deel, dat handelt over voorzetsels en voorzetselgroepen.

 

Het vierde deel is op dezelfde manier opgebouwd als de eerder verschenen delen over zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. Na een inleidend hoofdstuk waarin onder meer verschillende syntactische en semantische classificaties worden besproken, volgen drie hoofdstukken waarin achtereen volgens de complementatie van voorzetsels, de modificatie en het syntactisch gebruik van voorzetselgroepen worden besproken. Het laatste hoofdstuk sluit af met een bespreking van de zogenaamde voornaamwoordelijke bijwoorden van het type erop, daarop, hierop etc.

Het vierde deel heeft een omvang van 400 pagina’s en is als hardcover verschenen bij Amsterdam University Press en is ook als (gratis) open access-publicatie verkrijgbaar via Oapen.org. Voor meer informatie over de Syntax of Dutch verwijzen we naar het interview met Broekhuis in de Meertens Nieuwsbrief van december 2012 en Broekhuis’ artikel in Internationale Neerlandistiek (51/3). De eerstvolgende twee delen, die zullen handelen over werkwoorden en zinnen, verschijnen omstreeks de zomer van 2014.