Publicatie

Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases vol. 3

Hans Broekhuis werkt op het Meertens Instituut voor het Taalportaal. Binnen dat project wordt alle aanwezige informatie over de Nederlandse en Friese grammatica verzameld en via één ingang op internet beschikbaar gemaakt. Broekhuis is verantwoordelijk voor de syntactische component waarin de zinsbouw van het Nederlands beschreven wordt. Dit werk verschijnt ook in boekvorm als de 7-delige serie Syntax of Dutch bij Amsterdam University Press en is ook als (gratis) open access-publicatie beschikbaar via Oapen.org.

Op 1 april 2016 verschijnt het derde deel over werkwoorden en werkwoordgroepen, waarmee het hoofdwerk van de Syntax of Dutch voltooid is.

Verbs and Verb Phrases

De drie delen over het werkwoord hebben een totale omvang van ongeveer 2000 pagina’s.

Deel 1 begint met een algemene inleiding over werkwoorden, waarin onder meer verschillende werkwoordclassificaties worden besproken en ruim aandacht besteed wordt aan inflectie, de werkwoordstijden, modaliteit en aspect. De inleiding wordt gevolgd door twee hoofdstukken over complementatie: selectie van argumenten (subject, direct object, etc.) en zogenaamde werkwoordalternanties (passief, datiefalternatie, middelformatie, etc).

Deel 2 zet de bespreking van complementatie voort, maar richt zich meer specifiek op de selectie van werkwoordsgroepen en zinnen. Hier vindt de lezer onder meer uitgebreide besprekingen van afhankelijke zinnen en werkwoordsclustering.

Deel 3, dat nu verschijnt, besluit de beschrijving van het werkwoord met een bespreking van adverbiale modificatie en de organisatie van de zin in relatie tot woordvolgorde: werkwoordplaatsing, wh-verplaatsing, extrapositieverschijnselen, scrambling, etc.

En verder

Er staat verder nog een deel gepland waarin een aantal onderwerpen behandeld zullen worden die traditioneel tot de syntaxis gerekend worden maar minder goed binnen de macrostructuur van de Syntax of Dutch passen.