Publicatie

The Blackwell Companion to Phonology

The Blackwell Companion to Phonology is een encyclopedie van de fonologie, bestaande uit 124 artikelen, verdeeld over vijf delen. Het geheel beslaat ongeveer 3200 pagina's en is daarmee het grootste naslagwerk op dit gebied dat ooit is uitgegeven. Marc van Oostendorp, onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut, is de hoofdredacteur.

De auteurs zijn vooraanstaande internationale onderzoekers, aangevuld met aanstormend talent. Het doel van de Companion is om een standaard neer te zetten voor huidige en toekomstige fonologen.

In tegenstelling tot andere handboeken en naslagwerken op het gebied van de fonologie, richt de Companion zich op verschijnselen en case studies om historische en lopende debatten in het veld te belichten. Ook interdisciplinaire verbanden, zoals met de sociale en computationele wetenschappen, alsmede met andere taalkundige disciplines, komen aan bod, evenals het gebruik van statistische en experimentele technieken.

The Blackwell Companion to Phonology biedt studenten en onderzoekers een onmisbaar hulpmiddel.