Publicatie

Urban Contact Dialects and Language Change. Insights from the Global North and South

Onlangs verscheen Urban Contact Dialects and Language Change. Insights from the Global North and South, een bundel over nieuwere contactdialecten, tot stand gekomen onder de redactie van Paul Kerswill en Heike Wiese. Hierin is het artikel “The Netherlands: Urban contact dialects” opgenomen. Dit artikel is geschreven door Frans Hinskens, Khalid Mourigh en (wijlen) Pieter Muysken, onderzoekers aan het Meertens Instituut. De bundel is opgedragen aan de nagedachtenis van Pieter Muysken.

Meer informatie