Publicatie

Verschenen Boeken 2005

 
  Veranderingen van het alledaagse 1950-2000
Cultuur en migratie in Nederland

Isabel Hoving, Hester Dibbits en Marlou Schrover (red.)


ISBN 90-1209-773-8
gebonden
480 pagina's
Den Haag, Sdu Uitgevers, 2005
35

De reeks Cultuur en migratie in Nederland beschrijft hoe de Nederlandse cultuur is veranderd door de komst van nieuwe Nederlanders. Deze reeks schetst een uniek beeld van de eeuw die zojuist achter ons ligt.

De veertien geïllustreerde essays van dit boek laten zien hoe de Nederlandse smaken en stijlen tussen 1950 en nu veranderden, en welke rol migranten daarbij speelden. De essays geven een beeld van de verrassende, onrustbarende, en plezierige gebeurtenissen die zich voordeden toen migranten en autochtonen het zwembad met elkaar gingen delen, de kerk, de discotheken, de rosse buurten, de voetbalverenigingen en het familieleven.

 
  Syntax and Variation
Reconciling the Biological and the Social

Edited by Leonie Cornips and Karen P. Corrigan

ISBN 90-2724-779-X
gebonden
312 pagina's
John Benjamins Publishing Company, 2005
Engels

The papers in this collection share a common interest in the empirical, theoretical and meta-theoretical aspects of the 'internal-external' ('formal-functional') debate in linguistic theory. The primary aim of this volume is to initiate cooperation between internationally renowned generative and variationist linguists with a view to developing an innovative and more cohesive approach to syntactic variation.

The present volume contains treatments incorporating the analysis of external factors into accounts focusing on the internal linguistic conditioning of syntactic variation and change cross-linguistically. As such, it offers novel approaches to three key areas of current linguistic debate, viz. (1) Methodological practices, (2) Theoretical applications and (3) Modularity.

The volume is, therefore, an important achievement for the progress of linguistic theory more generally and it is an even more crucial milestone in the coming-of-age of 'Socio-Syntax' as a discipline in its own right.
  Blues en balladen. Alan Lomax en Ate Doornbosch, twee
muzikale veldwerkers

Louis Peter Grijp en Herman Roodenburg

ISBN 90-5356-754-2
paperback
Salomé – Amsterdam University Press, 2005

Befaamde bluesmuzikanten als Muddy Waters en Howlin' Wolf maakten pas carrière toen volkskundige Alan Lomax hen met zelfgemaakte opnamen promootte via de radio. De folkbeweging die hij daarmee ontketende in Amerika, had een enorme invloed op de westerse popmuziek van de jaren zestig.

In Nederland haalde Ate Doornbosch oude plattelandsbewoners voor de microfoon om liedjes uit hun jeugd ten gehore te brengen in zijn radioprogramma Onder de groene linde. Doornbosch en zijn zangers hadden geen andere ambitie dan het vastleggen van cultureel erfgoed. Toch speelde ook deze verzameling een belangrijke rol in de Nederlands folkbeweging toen deze schoorvoetend op zoek ging naar de 'eigen' volksmuziek. Frisia non cantat?

In Blues en balladen traceren Grijp en Roodenburg op zeer toegankelijke wijze de oorsprong van de Amerikaanse en de Nederlandse folkbeweging. Ze brengen verschillen en overeenkomsten aan het licht en bieden inzicht in de ontwikkeling van de volksmuziek in beide landen. Inclusief een unieke muziek-cd met daarop originele veldwerkopnamen van Lomax én Doornbosch!


The image   Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900)

Theo Meder & Cor Hendriks

ISBN 90-5260-182-8
paperback
830 pagina's

Amsterdam, Aksant, 2005

Aan het eind van de negentiende eeuw kreeg de taalkundige en volkskundige Gerrit Jacob Boekenoogen (1868-1930) vanuit heel Nederland volksverhalen en volksrijmen toegezonden uit de mondelinge overlevering. Hij had hiertoe oproepen geplaatst in kranten en tijdschriften en zodoende werd hij onze eerste wetenschappelijke verzamelaar van sprookjes, sagen en moppen op nationaal niveau.

In feite deed Boekenoogen hetzelfde wat de gebroeders Grimm aan het begin van de negentiende eeuw in Duitsland hadden gedaan: via correspondentie, archiefonderzoek en (in bescheiden mate ook) veldwerk trachtte hij de mondelinge verteltraditie van Nederland vast te leggen. Zijn plan om uiteindelijk ook met een groot Nederlands sprookjesboek te komen, heeft hij echter nooit kunnen realiseren. Na zijn dood is al het materiaal in het archief van het huidige Meertens Instituut in Amsterdam terechtgekomen.

De volksverhalen die zijn beste informant, de arts Cornelis Bakker (1863-1933) uit Broek in Waterland, hem toezond, zijn in 2001 uitgegeven als Vertelcultuur in Waterland. Het materiaal dat Boekenoogen van andere correspondenten ontving en dat hij zelf nog verzamelde, is nu bijeengebracht in Vertelcultuur in Nederland. Met de studies en bronnenedities Vertelcultuur in Waterland en Vertelcultuur in Nederland zijn de 'Kinder- und Hausmärchen van de Lage Landen' ruim een eeuw na dato dan eindelijk gepubliceerd.