Artist in residence Nienke Roth – ‘Hoe kunnen verhalen het klimaat beschermen?’

‘Verhalen vertellen is van wezenlijk belang om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen; volksverhalen dragen bij aan de identiteit van een land, diens landschap en diens inwoners,’ zo stelt beeldmaker, schrijfster en onderzoeker Nienke Roth. Vanaf januari 2023 kijkt ze als artist in residence een half jaar bij het Meertens Instituut naar de rol van de natuur in Nederlandse volksverhalen. Ze vraagt zich af of het verdwijnen van volksverhalen ‘een vroege boosdoener is geweest die de scheiding tussen mens en natuur heeft gevoed’, en hoe het betrekken van het perspectief van de natuur in onze verhalencultuur ons meer ecologische kennis zou kunnen bijbrengen.

Haar project is een onderzoek naar hoe mondelinge en visuele verhalen het klimaat kunnen beschermen. Op wat voor manieren kunnen ze van invloed zijn op hoe mensen de natuur behandelen? En kunnen ze leiden tot meer begrip van de bestaande ecosystemen om ons heen? Kan het eren en doorgeven van verhalen een nieuwe betekenis geven aan een door mensen gemaakt land dat de zee heeft gekoloniseerd?

Hieronder een visueel inkijkje in Nienke’s werk: een combinatie van haar eigen menselijke fotografie, fotografie vanuit het perspectief van de zee, en twee voorbeelden van Nederlandse volksverhalen uit de natuur met perspectiefsverandering naar die van het land.

Haar werk bundelt ze in een fotopublicatie, Geography of the Waterwolf, en in een scriptie, Murmurs of a liquid sandcastle met daarin haar bevindingen tijdens haar onderzoek en verzamelde volksverhalen.

Terugblik

Lees hier een interview met Roth als terugblik op haar residency.