skip to main content

Nienke Roth – verhalen en landschap

Wat is Nederlandse folklore? Hoe vormt het Nederlandse landschap verhalen? Wat is de rol van de natuur in folklore? Zijn er voorbeelden van verhalen die nauw verbonden zijn met de natuur? Hoe vormen Nederlandse verhalen (of het gebrek daaraan) ons beeld van het Nederlandse landschap? Hoe bepalend is folklore in hoe wij ons landschap behandelen of kennen? Met deze vragen gaat Nienke Roth, fotografie student aan de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten in Den Haag, haar afstudeerproject starten bij de afdeling etnologie van het Meertens Instituut.